Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020-2021

Prezydium Ogólnoszkolnego Komitetu Rodzicielskiego (OKR)

Prezes  –  Małgorzata Olszewska - Trofimowa
Wiceprezes  –  Elżbieta Kołpak
Sekretarz –  Jolanta Maciulewicz
Skarbnik– Renata Rakowska

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski tworzą prezesi poszczególnych Komitetów Rodzicielskich wszystkich klas gimnazjum. W bieżącym roku szkolnym stanowi to 37 osób.

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli 
 

 
Odnowiono: 2021-03-14
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom