Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020-2021

Prezydium Ogólnoszkolnego Komitetu Rodzicielskiego (OKR)

Prezes  –  Małgorzata Olszewska - Trofimowa
Wiceprezes  –  Elżbieta Kołpak
Sekretarz –  Jolanta Maciulewicz
Skarbnik– Renata Rakowska

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski tworzą prezesi poszczególnych Komitetów Rodzicielskich wszystkich klas gimnazjum. W bieżącym roku szkolnym stanowi to 37 osób.

Ogólnoszkolny Komitet Rodzicielski działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli 
 

 
Odnowiono: 2022-09-23
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie