Apie gimnaziją

Gimnazija šiandien

 • Mokomoji kalba – lenkų
 • Gimnazijoje 2023/2024 mokslo metais mokosi 792 mokiniai ir 47 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai.
 • 34 klasių komplektai.
 • Šiemet 66-oji laida – 74 abiturientai.
 • 3 priešmokyklinio ugdymo grupės.
 • Gimnazijoje dirba 83 mokytojai: 5 mokytojai ekspertai, 32 mokytojai metodininkai, 33 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų, 2 būrelių vadovai.
 • Pagalbą gimnazijoje teikia 7 švietimo pagalbos specialistai: 2 psichologai, 2 soc. pedagogai, 2 specialieji pedagogai, 1 logopedas.
 • Mūsų gimnazijai jau 70 metai – tai kelių kartų, t.y. senelių, tėvų, vaikų ir anūkų, mokykla.
 • Be gimtosios (lenkų) ir valstybinės (lietuvių), mokykloje dėstoma anglų, rusų, vokiečių kalbos.
 • Gimnazijos vizitinė kortelė – Lietuvoje seniausias mokyklos folkloro ansamblis, jau virš 50 metų gyvuojantis lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wilenka“, jungiantis  daugiau kaip 200 dalyvių nuo 5 iki 30 metų ir  garsėjantis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
 • Veikia mokinių savivalda – demokratijos, valdymo ir atsakomybės „mokykla“, konkursų, renginių, diskotekų ir įvairių akcijų organizatorius ir sieninių laikraščių leidėjas.
 • Nuo 1989 metų mokykloje veikia harcerių draugovė.
 • Futbolo komanda garsina gimnaziją – nuolat laimi „Ežiogolo“ varžybose.
 • Mergaičių futbolo komanda „Kamuolio fėjos“ – pirmą kartą vykusių Lietuvos mokyklų futsalo žaidynių prizininkė.

Gerą atmosferą mokykloje lemia ir kolektyvą vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokyklos globėjo diena, Mokytojų diena, Kalėdinis susitikimas, Naujųjų metų šventė, Šimtadienis, absolventų susitikimas, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė, abiturientų išleistuvės.

Truputį statistikos

 • Iki šiol mokyklą baigė ir brandos atestatus gavo 3403 absolventai.
 • 55 mokyklos absolventai apdovanoti aukso, 46 sidabro medaliais, 130 gavo atestatus su pagyrimu. Pirmasis medalis atiteko I. Nadolinskai.
 • Jau keliolika metų apie 70-80% mūsų mokyklos abiturientų kasmet įstoja į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas.
 • Mokyklos abiturientai  yra daug pasiekę įvairiose srityse. Dažniausiai jų pasirenkamos šios veiklos sritys: pedagogika, žurnalistika, medicina, menas, verslas, teisė.
 • Mokykloje dirba 5 mokytojai ekspertai, 32 metodininkai, 39 vyresnieji mokytojai, 8 mokytojai, 4 būrelių vadovai. Yra mokytojų parengusių arba dalyvavusių rengiant vadovėlius, ugdymo programas.
 • Gimnazijoje dirba  22  buvusieji mūsų mokyklos mokiniai: Marija Narkevič (Skaržynska) – istorijos mokytoja, Helena Marcinkevič (Ošukovska) – direktorius, Teresa Kolenda – pradinio ugdymo mokytoja, Jolanta Novoselska (Urbanovič) – užsienio (anglų) kalbos mokytoja, Kristina Chvoinicka (Stankevič) – pradinio ugdymo mokytoja, Anželika Novogrodska (Makovska) – biologijos mokytoja, Gražina Berdešiutė-Starynina – gimtosios (lenkų) kalbos mokytoja, Veslava Gaverska- Žvirblis  (Gaverska) – gimtosios (lenkų) kalbos mokytoja, Alia Klimantavičienė (Safronenko) – pradinio ugdymo mokytoja, Ivona Golubovska (Staciukevič) – geografijos mokytoja, Lilija Neverovska (Višnevska) - tikybos mokytoja, Helena Pažusinskienė (Giliun) – chemijos mokytoja, Valdemar Oleškevič – technologijų mokytojas, Renata Jablonska (Kozlovska) – pradinio ugdymo mokytoja, Ivona Jančevska (Trabuševska) – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja,  Eduard Ivinski – užsienio (anglų) kalbos mokytojas, Miroslav Dmuchovskij - muzikos būrelio vadovas, Viktorija Magalinskaja – kūno kultūros mokytoja,  Mažena Dzisevič (Uždel) – matematikos mokytoja, Renata Radiun - VDM pedagogė, Dominika Blaževič – ekonomika, Emilija Novoselska – matematika.
Atnaujinta: 2024-04-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie