Psichologės

Gyvenimas visada juda pirmyn, neverta likti ant kranto... Ženkime drąsiai... Nes gyvenimas – tai džiaugsmas. Iki naujų atradimų!
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologėmis gimnazijoje dirba

Lucija Chaleckaja Psichologė

Kabinetas Nr. 104, I aukštas
Psichologė atsakinga už priešmokyklinių grupių vaikų ir 6-12 klasių mokinių kuravimą.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Mokytojų ir tėvų/globėjų/
rūpintojų konsultavimas

Pirmadienis

7.15 – 17.15

12.15 – 12.45

16.15 – 17.15

Antradienis

- -  

Trečiadienis

7.15 – 17.15 12.15 – 12.45 7.15 – 8.00

Ketvirtadienis

7.15 – 17.15 12.15 – 12.45 16.15 – 17.15
Penktadienis - -  

Kontaktai

El. paštas Rašyti


​​​​​​​
Anželika Karsokė Psichologė

Kabinetas Nr. 104, I aukštas
Psichologė atsakinga už 1-5 klasių kuravimą.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

-

 

 

Antradienis

9.00 – 16.00

 

15.00 – 16.00 – Tėvų ir mokytojų konsultavimas

Trečiadienis

-

 

 

Ketvirtadienis

-

 

 
Penktadienis 9.00 – 15.30  

 

Kontaktai Telefonas 8 650 30728

El. paštas Rašyti


Psichologės veikla

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie