Mokytojai

Mokytojai 2023-2024 m. m.

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Dėstomas dalykas Kvalifikacija Pareigos
Aleksandrovič Lilija aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja 8a kl. vadovė
Barkovska Teresa aukštasis rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra metodininkė  
Berdešiūtė-Starynina Gražina aukštasis lenkų kalba ir literatūra, biologija lenkų kalba ir literatūra,
biologija
metodininkė
vyr. mokytoja
7b kl. vadovė
Biekšienė Agata aukštasis pradinis ugdymas priešmokyklinis ugdymas mokytoja  
Bliuj Lilija aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 3b kl. vadovė
Bolondz Beata aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 2b kl. vadovė
Buinovska Violeta aukštasis anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja 6a kl. vadovė
Bužinskij Raimund aukštasis muzika - mokytojas muzikos būrelio vadovas
Chaleckaja Lucija aukštasis psichologija psichologija magistras psichologas
Chvoinicka Kristina aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 4a kl. vadovė
Černigovska Veslava aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas ekspertė 1c kl. vadovė
Česonienė Marija aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra metodininkė  
Dainovič Barbara aukštasis lenkų kalba ir literatūra, istorija lenkų kalba ir literatūra metodininkė Ib kl. vadovė
 
Dekevičienė Jolanta aukštasis muzika muzika vyr. mokytoja Ic kl. vadovė, metod. grupės vadovė
Dzisevič Mažena aukštasis matematika matematika mokytoja 5b kl. vadovė
Dmuchovski Miroslav nebaigtas aukštasis lenkų kalba ir literatūra - - muzikos būrelio vadovas
Dubinskienė Romualda aukštasis kūno kultūra kūno kultūra metodininkė  
Gailevič Kristina aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 2c kl. vadovė
Gaverska-Žvirblis Veslava aukštasis lenkų kalba ir literatūra, technologijos lenkų kalba ir literatūra, technologijos vyr. mokytoja 7a kl. vadovė
Geben Ivona aukštasis teologija tikyba, etika metodininkė  
Godvod Lucija aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas metodininkė 4b kl. vadovė
Golubovska Ivona aukštasis geografija geografija metodininkė  
Gurnevič Helena aukštasis pradinis ugdymas priešmokyklinis ugdymas vyr. mokytoja  
Yarotskaja Zhana aukštasis tikyba tikyba, etika mokytoja  
Ivinski Eduard aukštasis anglų kalba anglų kalba vyr.mokytojas 5c kl. vadovas
Jablonska Renata aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 3a kl. vadovė
Janč Regina aukštasis lietuvių kalba, pradinis ugdymas lietuvių kalba vyr. mokytoja  
Jančevska Ivona aukštasis

informatika ir matematika

matematika, informatika vyr. mokytoja
vyr. mokytoja

6b kl. vadovė
Jurgelienė Ina aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja  
Klimantavičienė Alia aukštesnysis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja  
Kolenda Teresa aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas metodininkė 3c kl. vadovė
Korkus Danuta aukštasis lenkų kalba ir literatūra, istorija lenkų kalba ir literatūra ekspertė metod. grupės vadovė
Kozak Jolanta aukštasis matematika matematika metodininkė  
Kozlovskaja Natalija aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra metodininkė Ia kl. vadovė
Kulik Helena aukštasis rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra metodininkė IIc kl. vadovė
Labul Janina aukštasis muzika muzika ekspertė ansamblio „Wilenka“ vadovė
Juzokienė Renata aukštasis muzika muzika ekspertė IIa kl. vadovė
Lakštauskienė Alina aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 4c kl. vadovė
Levicka Regina aukštasis lenkų kalba ir literatūra lenkų kalba ir literatūra metodininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Levkevič Beata aukštasis lietuvių kalba lietuvių kalba vyr. mokytoja  
Lovčik Viktor aukštasis istorija istorija, ekonomika metodininkas IVc kl. vadovas
Magalinskaja Viktorija aukštasis kūno kultūra kūno kultūra vyr. mokytoja metod. grupės vadovė
Marcinkevič Helena aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas metodininkė direktorė
Maštaler Alina aukštasis logopedija, teatras, etika etika mokytoja  
Mechovičius Pavel aukštasis informatika inform. technologijos vyr.mokytojas  
Michnevič Teresa aukštasis matematika matematika metodininkė IIIc kl. vadovė, metod. grupės vadovė
Mikonis Zbignev aukštasis kūno kultūra kūno kultūra metodininkas  
Minovič Liucija aukštasis lenkų kalba ir literatūra biologija lenkų kalba ir literatūra
biologija
metodininkė
vyr. mokytoja
7b kl. vadovė
 
Narkevič Marija aukštasis istorija istorija metodininkė IVb kl. vadovė
Navelskienė Vida aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja  
Neverovska Lilija aukštasis tikyba tikyba, etika mokytoja  
Novogrodska Anželika aukštasis biologija biologija metodininkė IIb kl. vadovė
Novoselska Jolanta aukštasis anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja metod. grupės vadovė
Olenska Marija aukštasis lenkų kalba ir literatūra mokytoja floristikos būrelio vadovė
Oleškevič Valdemar aukštasis technologijos technologijos metodininkas  
Pažusinskienė Helena aukštasis chemija chemija vyr. mokytoja  
Piotrovska Kristina aukštasis matematika  matematika metodininkė  
Radiun Renata aukštasis lenkų kalba ir literatūra priešmokyklinis ugdymas mokytoja  
Ratkevičienė Ieva aukštasis informatika ir matematika informatika ir matematika ekspertė  
Rumianceva Natalija aukštasis anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja  
Rynkevič Anna aukštasis technologijos technologijos vyr. mokytoja  
Skirtun Valerija aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas metodininkė 1a kl. vadovė
Snežko Jolanta aukštasis dailė dailė metodininkė 5a kl. vadovė
Songin Renata aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja  
Sosnovska Božena aukštasis teatro meno pedagogika teatras mokytoja  
Staikūnienė Ina aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra metodininkė IIIa kl. vadovė, metod. grupės vadovė
Stacevičienė Marija aukštasis priešmokyklinis ugdymas priešmokyklinis ugdymas metodininkė  
Stankevič Halina aukštasis informatika inform. technologijos vyr. mokytoja IIIb kl. vadovė, gimnazijos svetainės administratorė
Survilo Zofija aukštasis lenkų kalba ir literatūra, pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 2a kl. vadovė, metod. grupės vadovė
Šliachtovič Ana aukštasis anglų kalba anglų kalba vyr. mokytoja  
Svatkovska Alina aukštasis anglų kalba anglų kalba mokytoja  
Taraškevič Marina aukštasis lenkų kalba ir literatūra, istorija istorija metodininkė  
Tomaševič Žana aukštasis pradinis ugdymas pradinis ugdymas vyr. mokytoja 1b kl. vadovė
Turlinska Marta aukštasis lenkų kalba ir informatika inform. technologijos vyr. mokytoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui
e.dienyno administratorė
Tylingo Kristina aukštasis geografija geografija vyr. mokytoja  
Untanienė Halina aukštasis lietuvių ir rusų kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra
rusų kalba ir literatūra
vyr. mokytoja
metodininkė
 
Vartač-Vartecka Miroslava aukštasis anglų kalba anglų kalba, žmogaus sauga metodininkė metod. tarybos pirmininkė
Višnevska Jolanta aukštasis lietuvių kalba priešmokyklinis ugdymas, lietuvių kalba vyr. mokytoja vaiko auginimo atostogos
Volkonovski Jaroslav aukštasis fizika fizika vyr. mokytojas  
Zabulienė Ernesta aukštasis pradinis ugdymas, lietuvių filologija lietuvių kalba ir literatūra vyr. mokytoja  
Zadarackienė Leonarda aukštasis vokiečių kalba vokiečių kalba vyr. mokytoja  
Zapolskaja Mažena aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra metodininkė IVa kl. vadovė
Zubova Renata aukštasis priešmokyklinis ugdymas priešmokyklinis ugdymas vyr. auklėtoja  
Žilinska Eva aukštasis lenkų kalba ir literatūra, istorija lenkų kalba ir literatūra, istorija vyr. mokytoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Žurovič Svetlana aukštasis anglų, vokiečių kalba anglų kalba metodininkė  

 

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie