Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2021-08-10 19:54:59 525.07 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2021-11-15 19:06:46 397.28 KB
Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-12 2021-12-28 16:05:15 126.7 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-28 16:05:15 855.72 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2022-01-18 15:57:29 187.39 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2021-09-09 16:21:44 401.56 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-12-28 16:05:15 810.06 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2021-08-10 19:55:00 334.49 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-12-28 16:05:15 446.59 KB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2021-08-10 19:55:00 270.7 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
Įsakymas dėl organizavimo, koordinavimo ir testavimo vykdymo gimnazijoje 2022-01-18 15:57:29 351.43 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-12-28 16:05:15 374.57 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2021-11-04 17:22:00 198.71 KB
Savikontrolės tyrimų greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-18 15:57:29 498.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:01 276.55 KB
Nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių metodu tyrimo SARS-COV-2 (219 NCOV) nustatyti tikralaikės PGR metodu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-18 15:57:29 625.8 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2021-08-10 19:55:01 257.57 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2021-08-10 19:55:01 196.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2021-12-28 16:05:15 459.94 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2021-08-10 19:55:01 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-08-10 19:55:01 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2021-08-10 19:55:02 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2021-08-10 19:55:02 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2021-08-10 19:55:02 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2021-08-10 19:55:02 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2021-08-10 19:55:03 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:03 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2021-08-10 19:55:03 97.36 KB
Sprendimas dėl vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-12-04 2021-12-28 16:05:15 270.7 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2021-08-10 19:55:03 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2021-08-10 19:55:03 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2021-08-10 19:55:03 80.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-28 16:05:15 249.52 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2021-08-10 19:55:03 440.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-12-28 16:05:15 406.06 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2021-08-10 19:55:04 72.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-12-28 16:05:15 3.04 MB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2021-08-10 19:55:04 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2021-08-10 19:55:04 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2021-08-10 19:55:04 209.57 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2021-08-10 19:55:04 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2021-08-10 19:55:04 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2021-08-10 19:55:04 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2021-08-10 19:55:05 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2021-08-10 19:55:05 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2021-08-10 19:55:05 114.85 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2021-08-10 19:55:06 220.59 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime covid-19 ligai koronaviruso infekcijai įtarti ar diagnozuoti 339.08 KB
Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos 586.17 KB

Atnaujinta: 2021-12-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.15 - 16.00