Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-02-06 20:31:06 435.28 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, komisijos sudarymo 2023-01-22 19:45:27 342.85 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2023-01-22 19:45:27 19.45 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2023-01-22 19:45:27 525.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 1.21 MB
VVSG 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-06 20:32:55 855.72 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-01-22 19:45:27 187.39 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-05-19 20:35:13 8.39 MB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2023-01-22 19:45:27 401.56 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-05-05 22:16:29 13.38 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-05-19 20:35:13 143.34 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2023-01-22 19:45:27 334.49 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-05-05 22:16:29 416.48 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 2.75 MB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-05-05 22:16:29 177.04 KB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2023-01-22 19:45:27 270.7 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-05-05 22:16:29 1.17 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 5.95 MB
Informacija apie virusus 2023-05-05 22:16:29 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-05-05 22:16:29 846.43 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2023-01-22 19:45:27 284.07 KB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2023-01-22 19:45:27 198.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 374.57 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2023-01-22 19:45:27 397.28 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-01-31 15:18:04 459.94 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2023-01-22 19:45:27 257.57 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2023-01-22 19:45:28 196.57 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2023-01-22 19:45:28 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-01-22 19:45:28 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2023-01-22 19:45:28 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2023-01-22 19:45:28 25 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 249.52 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2023-01-22 19:45:28 153.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 406.06 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2023-01-22 19:45:28 149.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 3.04 MB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2023-01-22 19:45:28 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2023-01-22 19:45:28 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2023-01-22 19:45:28 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2023-01-22 19:45:28 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2023-01-22 19:45:28 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2023-01-22 19:45:28 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2023-01-22 19:45:28 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2023-01-22 19:45:28 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2023-01-22 19:45:28 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2023-01-22 19:45:28 209.57 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2023-01-22 19:45:28 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2023-01-22 19:45:28 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2023-01-22 19:45:28 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2023-01-22 19:45:28 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2023-01-22 19:45:28 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2023-01-22 19:45:28 114.85 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime covid-19 ligai koronaviruso infekcijai įtarti ar diagnozuoti 2023-01-22 19:45:28 339.08 KB
Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos 2023-01-22 19:45:28 586.17 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-01-22 19:45:28 1.17 MB
UTA komandos sudėtis 2023-01-22 19:45:28 593.45 KB

Atnaujinta: 2022-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 - 11.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie