Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) tėvams, globėjams ir rūpintojams 2024-02-09 20:13:42 746.26 KB
Informacija apie tėvystės įgūdžių stiprinimo paslaugas Vilniaus mieste 2024-02-09 20:13:42 1.99 MB
Informacija dėl platformos „MOBILIZACIJOS MOKYKLA“ viešinimo 2024-02-09 20:13:42 678.13 KB
Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo 2024-02-09 20:13:42 199.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 1.06 MB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2024-05-09 21:40:49 8.39 MB
Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamos tėvystės įgūdžių stiprinimo paslaugos 2024-02-09 20:13:42 6.06 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 202.08 KB
Mokinių praleistų pamokų pateisinimo prašymai 2024-02-09 20:13:42 38.79 KB
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-05-09 21:40:49 265.88 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 545.31 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 443.87 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, komisijos sudarymo 2024-02-09 20:13:42 342.85 KB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2024-02-09 20:13:42 381.74 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2024-02-09 20:13:42 19.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 610.31 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-09 20:13:42 201.64 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2024-02-09 20:13:42 525.07 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2024-02-09 20:13:42 187.39 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2024-02-09 20:13:42 284.07 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01) 2024-02-09 20:13:42 148.45 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2024-02-09 20:13:42 334.49 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2024-02-09 20:13:42 2.75 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2024-02-09 20:13:42 13.38 MB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2024-02-09 20:13:42 270.7 KB
Gripas ir jo profilaktika 2024-02-09 20:13:42 416.48 KB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2024-02-09 20:13:42 5.95 MB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 435.28 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2024-02-09 20:13:42 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2024-02-09 20:13:42 1.17 MB
Informacija apie virusus 2024-02-09 20:13:42 3.32 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 374.57 KB
Patarimai apie maistą 2024-02-09 20:13:42 846.43 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2024-02-09 20:13:42 459.94 KB
UTA komandos sudėtis 2024-02-09 20:13:42 593.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 1.21 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 276.55 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2024-02-09 20:13:42 257.57 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2024-02-09 20:13:42 196.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 249.52 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2024-02-09 20:13:42 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2024-02-09 20:13:43 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2024-02-09 20:13:43 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2024-02-09 20:13:43 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2024-02-09 20:13:43 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2024-02-09 20:13:43 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2024-02-09 20:13:43 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:43 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2024-02-09 20:13:43 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2024-02-09 20:13:43 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2024-02-09 20:13:43 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2024-02-09 20:13:43 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2024-02-09 20:13:43 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2024-02-09 20:13:43 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2024-02-09 20:13:43 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2024-02-09 20:13:43 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2024-02-09 20:13:43 209.57 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2024-02-09 20:13:43 1.17 MB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2024-02-09 20:13:43 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2024-02-09 20:13:43 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2024-02-09 20:13:43 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2024-02-09 20:13:43 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2024-02-09 20:13:43 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2024-02-09 20:13:43 114.85 KB

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie