Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 11:44:24 202.08 KB
Mokinių praleistų pamokų pateisinimo prašymai 2023-10-19 13:40:41 38.79 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 443.87 KB
Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) tėvams, globėjams ir rūpintojams 2023-10-19 13:40:41 746.26 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, komisijos sudarymo 2023-10-19 13:40:41 342.85 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 610.31 KB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2023-10-19 13:40:41 381.74 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2023-10-19 13:40:41 19.45 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-19 13:40:41 201.64 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2023-10-19 13:40:41 525.07 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-10-19 13:40:41 187.39 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01) 2023-10-19 13:40:41 148.45 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2023-10-19 13:40:41 334.49 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 2.75 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-10-19 13:40:41 13.38 MB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2023-10-19 13:40:41 270.7 KB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 435.28 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-10-19 13:40:41 416.48 KB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-10-19 13:40:41 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-10-19 13:40:41 1.17 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-12-08 11:38:23 459.94 KB
Informacija apie virusus 2023-10-19 13:40:41 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-10-19 13:40:41 846.43 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2023-10-19 13:40:41 284.07 KB
UTA komandos sudėtis 2023-10-19 13:40:41 593.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1.21 MB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-10-19 13:40:41 8.39 MB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2023-10-19 13:40:42 198.03 KB
VVSG 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 855.72 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-10-19 13:40:42 143.34 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-19 13:40:42 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 249.52 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2023-10-19 13:40:42 397.28 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2023-10-19 13:40:42 257.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 406.06 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2023-10-19 13:40:42 196.57 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2023-10-19 13:40:42 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-10-19 13:40:42 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2023-10-19 13:40:42 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2023-10-19 13:40:42 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2023-10-19 13:40:42 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2023-10-19 13:40:42 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2023-10-19 13:40:42 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2023-10-19 13:40:42 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2023-10-19 13:40:42 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2023-10-19 13:40:42 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2023-10-19 13:40:42 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2023-10-19 13:40:42 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2023-10-19 13:40:42 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2023-10-19 13:40:42 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2023-10-19 13:40:42 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2023-10-19 13:40:42 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2023-10-19 13:40:42 209.57 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-10-19 13:40:42 1.17 MB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2023-10-19 13:40:42 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2023-10-19 13:40:42 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2023-10-19 13:40:42 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2023-10-19 13:40:43 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2023-10-19 13:40:43 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2023-10-19 13:40:43 114.85 KB

Atnaujinta: 2023-12-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie