Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2021-08-10 19:54:59 525.07 KB
Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-12 2022-09-08 15:18:54 126.7 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 855.72 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2022-01-18 15:57:29 187.39 KB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2022-03-07 19:16:51 401.56 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2021-08-10 19:55:00 334.49 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2022-09-21 21:01:36 284.07 KB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2021-08-10 19:55:00 270.7 KB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2022-09-23 10:04:08 220.59 KB
Įsakymas dėl organizavimo, koordinavimo ir testavimo vykdymo gimnazijoje 2022-01-18 15:57:29 351.43 KB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2022-09-21 21:01:36 198.03 KB
Savikontrolės tyrimų greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-18 15:57:29 498.05 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2022-09-21 21:01:36 397.28 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:01 276.55 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2022-01-31 13:48:21 198.71 KB
Nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių metodu tyrimo SARS-COV-2 (219 NCOV) nustatyti tikralaikės PGR metodu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-18 15:57:29 625.8 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2021-08-10 19:55:01 257.57 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m.m. įvertinimo tvarka 2022-09-08 15:18:54 465.93 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2021-08-10 19:55:01 196.57 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2022-03-09 2022-06-20 10:52:06 262.15 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2021-08-10 19:55:01 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-08-10 19:55:01 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2021-08-10 19:55:02 112.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-09-08 17:41:16 374.57 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 810.06 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2021-08-10 19:55:02 25 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2022-09-09 10:02:16 459.94 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2021-08-10 19:55:02 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2021-08-10 19:55:02 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2021-08-10 19:55:03 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:03 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2021-08-10 19:55:03 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2021-08-10 19:55:03 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2021-08-10 19:55:03 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2021-08-10 19:55:03 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2021-08-10 19:55:03 440.45 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (2021-12-18) 2022-09-08 15:18:54 583.14 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2021-08-10 19:55:04 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2021-08-10 19:55:04 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2021-08-10 19:55:04 203.08 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 249.52 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2021-08-10 19:55:04 209.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 406.06 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2021-08-10 19:55:04 146.43 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 3.04 MB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2021-08-10 19:55:04 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2021-08-10 19:55:04 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2021-08-10 19:55:05 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2021-08-10 19:55:05 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2021-08-10 19:55:05 114.85 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime covid-19 ligai koronaviruso infekcijai įtarti ar diagnozuoti 339.08 KB
Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos 586.17 KB

Atnaujinta: 2022-10-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie