Aktualu tėvams

Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-01-27 11:32:01 8.39 MB
Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-28 2023-01-22 19:45:27 435.28 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-01-27 11:43:37 143.34 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, komisijos sudarymo 2023-01-22 19:45:27 342.85 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2023-01-22 19:45:27 19.45 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2023-01-22 19:45:27 525.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 1.21 MB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 855.72 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-01-22 19:45:27 187.39 KB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2023-01-22 19:45:27 401.56 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2023-01-22 19:45:27 334.49 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 2.75 MB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2023-01-22 19:45:27 270.7 KB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 5.95 MB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2023-01-22 19:45:27 220.59 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2023-01-22 19:45:27 284.07 KB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2023-01-22 19:45:27 198.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 276.55 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2023-01-22 19:45:27 397.28 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2023-01-22 19:45:27 257.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 374.57 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2023-01-22 19:45:28 196.57 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2023-01-22 19:45:28 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-01-22 19:45:28 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2023-01-22 19:45:28 112.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-01-22 19:45:28 459.94 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2023-01-22 19:45:28 25 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (2021-12-18) 2023-01-22 19:45:28 583.14 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 249.52 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2023-01-22 19:45:28 153.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 406.06 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2023-01-22 19:45:28 149.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 3.04 MB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2023-01-22 19:45:28 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2023-01-22 19:45:28 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2023-01-22 19:45:28 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2023-01-22 19:45:28 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2023-01-22 19:45:28 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2023-01-22 19:45:28 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2023-01-22 19:45:28 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2023-01-22 19:45:28 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2023-01-22 19:45:28 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2023-01-22 19:45:28 209.57 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2023-01-22 19:45:28 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2023-01-22 19:45:28 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2023-01-22 19:45:28 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2023-01-22 19:45:28 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2023-01-22 19:45:28 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2023-01-22 19:45:28 114.85 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime covid-19 ligai koronaviruso infekcijai įtarti ar diagnozuoti 2023-01-22 19:45:28 339.08 KB
Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos 2023-01-22 19:45:28 586.17 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-01-22 19:45:28 13.38 MB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-01-22 19:45:28 1.17 MB
UTA komandos sudėtis 2023-01-22 19:45:28 593.45 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-01-22 19:45:29 416.48 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-01-22 19:45:29 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-01-22 19:45:29 1.17 MB
Informacija apie virusus 2023-01-22 19:45:29 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-01-22 19:45:29 846.43 KB

Atnaujinta: 2022-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie