Priėmimas į gimnaziją

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJĄ 2024-2025 m. m.

Prašymai mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m. m. yra teikiami 2024 m. kovo 1-31 d. per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt , kai vaikas/mokinys:

 • pradeda lankyti mokyklą (į 1 klasę);
 • keičia ugdymo programą (pereina iš 4 klasės į 5 klasę, iš 8 klasės į I gimnazijos klasę ir iš II gimnazijos klasės į III gimnazijos klasę);
 • pereina mokytis į kitą mokyklą;
 • naujai atvykę mokiniai.

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę – mūsų gimnazijoje irgi turi TEIKTI PRAŠYMĄ PER E. SISTEMĄ (jiems užtikrinamas priėmimas be eilės).

Mūsų gimnazijoje ugdomi mokiniai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Mokytis joje priimami vaikai ir jaunimas iš visos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos. Gimnazijoje kiekvienas mokinys gali mokytis ir vystytis pagal savo poreikius ir gebėjimus. Mūsų mokiniai  tampa daugybės olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais, o absolventai studijuoja prestižinėse Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Daugiau informacijos ieškokite  www.syrokomla.lt , rašykite rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt ,

skambinkite tel.: +370 52751047 ar +370 68276681.

Dokumentai dėl priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 2024-2025 m.m.

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių, priimtų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m. m., MOK- sąrašai 2024-06-07 16:34:44 101.57 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m. m., sąrašai 2024-06-07 16:34:44 123.92 KB
2024 Mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašas 2024-06-07 16:34:44 117.03 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją 2024-2025 m.m. komisijos sudarymo 2024-06-07 16:34:44 278.15 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m.m. įvertinimo tvarka 2024-06-07 16:34:44 1.57 MB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2024 m. grafikas 2024-06-07 16:34:44 172.54 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2024-06-07 16:34:44 8.39 MB
Pirmokų adaptacija ir rekomendacijos tėvams 2024-06-07 16:34:44 14.44 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2024-06-07 16:34:44 147.44 KB
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-06-07 16:34:44 265.88 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-06-07 16:34:44 262.07 KB
2024-2025 m.m. klasių komplektavimas su MOK-numeriais 299.91 KB

Atnaujinta: 2024-02-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie