Vizija, misija, filosofija

Mokyklos vizija

Nuolat kryptingai besimokanti, sutelkianti bendruomenę gimnazija, ugdanti atvirą, kūrybingą, atsakingą ir besivadovaujančią humanistinėmis vertybėmis asmenybę.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, įgyvendinant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Ugdyti dorą, kūrybingą ir atsakingai priimančią sprendimus su susiformavusia vertybių nuostata asmenybę, kuri savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei. Tikslingai kurti aktyvaus, kryptingo ir sėkmingo mokymo(si) aplinką, sutelkiant mokyklos bendruomenę.

Mokyklos filosofija

    „Mylėti kitą žmogų – tai tobulėti pačiam“  Jan Tvardovski

Pagrindinės vertybės

 •     Žmogus.
 •     Meilė ir džiaugsmas.
 •     Atjauta ir pagarba.

Strateginiai tikslai

    1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
    2. Formuoti mokyklos kaip institucijos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, pagrįstą humanistinėmis
        vertybėmis: sėkmingai vystyti lyderystę, plėtoti mokytojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei socialinių
        partnerių ryšius.
    3. Kurti mokyklos vidaus ir išorės aplinkas ir tinkamas edukacines erdves, formuoti mokyklos įvaizdį ir identitetą.

Atnaujinta: 2022-09-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie