Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-02-03 16:01 Naujiena sukurta: Koncert dla Babci i Dziadka w grupach przygotowawczych
2. 2023-02-03 13:31 Puslapis atnaujintas: Oferty pracy
3. 2023-02-03 13:29 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
4. 2023-02-01 15:57 Dokumentas atnaujintas: Direktorės 2022 m. veiklos ataskaita
5. 2023-02-01 15:57 Dokumentas atnaujintas: Direktorės 2020 m. veiklos ataskaita
6. 2023-02-01 14:07 Dokumentas išstrintas: Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų laikas
7. 2023-02-01 14:03 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 m. veiklos planas
8. 2023-02-01 14:02 Dokumentas išstrintas: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas
9. 2023-02-01 14:02 Dokumentas išstrintas: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022 m. veiklos planas
10. 2023-02-01 14:01 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 m. veiklos planas
11. 2023-01-31 22:26 Naujiena atnaujinta: Priešmokyklinės grupės „Smurfai" dalyvavimas projekte „Džiugios vaikų akimirkos Vilniuje"
12. 2023-01-31 22:26 Naujiena sukurta: Udział grupy przygotowawczej "Smerfy" w projekcie “Radosne dziecięce chwile w Wilnie”
13. 2023-01-31 22:21 Naujiena sukurta: Priešmokyklinės grupės „Smurfai" dalyvavimas projekte „Džiugios vaikų akimirkos Vilniuje"
14. 2023-01-31 16:25 Puslapis atnaujintas: Gratulacje
15. 2023-01-31 15:18 Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2022-2023 m. m.
16. 2023-01-31 15:17 Dokumentas išstrintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2021-2022 m. m.
17. 2023-01-31 15:17 Dokumentas išstrintas: Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m.
18. 2023-01-31 15:15 Dokumentas sukurtas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2022-2023 m. m.
19. 2023-01-30 19:11 Naujiena sukurta: Spotkanie Absolwentów 2023
20. 2023-01-30 18:17 Naujiena sukurta: Kvietimas į Alumnų susitikimą
21. 2023-01-30 17:57 Naujiena sukurta: Studniówka 2023
22. 2023-01-30 17:52 Naujiena sukurta: Šimtadienis 2023
23. 2023-01-30 17:27 Puslapis atnaujintas: Pasiekimai
24. 2023-01-30 17:18 Naujiena sukurta: Paroda-konkursas „Vilnius miniatiūrose 7“
25. 2023-01-30 12:24 Naujiena atnaujinta: 2023 m. lietuvių kalbos olimpiada 
26. 2023-01-30 12:17 Naujiena sukurta: Mokyklos anglų kalbos konkursas ,,Spelling Bee“
27. 2023-01-29 20:45 Naujiena sukurta: Olimpiada Języka Litewskiego dla uczniów klas 9-10 ze szkół mniejszości narodowych
28. 2023-01-29 20:32 Naujiena sukurta: Krzysztof w Wilnie
29. 2023-01-28 21:46 Naujiena sukurta: 2023 m. lietuvių kalbos olimpiada 
30. 2023-01-27 13:10 Naujiena sukurta: Kristoforas Vilniuje
31. 2023-01-27 11:46 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į gimnaziją
32. 2023-01-27 11:32 Dokumentas sukurtas: Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“
33. 2023-01-27 09:29 Naujiena sukurta: Vilnius - mano miestas 2023
34. 2023-01-27 09:23 Naujiena išstrinta: Šeštokai sveikina Vilnių
35. 2023-01-27 09:23 Naujiena išstrinta: Šeštokai sveikina Vilnių
36. 2023-01-27 09:23 Naujiena atnaujinta: Podziękowanie zespołowi „Wilenka“ za zorganizowanie Koncertu Dobroczynnego
37. 2023-01-27 09:21 Naujiena atnaujinta: Šeštokai sveikina Vilnių
38. 2023-01-26 21:32 Naujiena atnaujinta: 5-6 klasių lietuvių kalbos ir dailės atvirukų konkursas „Nuoširdžiausi sveikinimai Vilniui“
39. 2023-01-26 21:05 Naujiena sukurta: Šeštokai sveikina Vilnių
40. 2023-01-26 20:57 Naujiena sukurta: Šeštokai sveikina Vilnių
41. 2023-01-26 20:54 Naujiena sukurta: Šeštokai sveikina Vilnių
42. 2023-01-26 18:10 Naujiena sukurta: 5-6 klasių lietuvių kalbos ir dailės atvirukų konkursas „Nuoširdžiausi sveikinimai Vilniui“
43. 2023-01-26 16:34 Puslapis atnaujintas: Gratulacje
44. 2023-01-26 16:23 Puslapis atnaujintas: Pasiekimai
45. 2023-01-26 16:03 Naujiena sukurta: Prace twórcze na temat:  „Jubileusz 700-lecia Wilna“
46. 2023-01-26 15:32 Naujiena sukurta: Konferencija „Vilnius – mano miestas“
47. 2023-01-26 11:31 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2022-03-09
48. 2023-01-26 11:31 Dokumentas išstrintas: Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m.m. įvertinimo tvarka
49. 2023-01-26 11:31 Dokumentas išstrintas: Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
50. 2023-01-26 11:31 Dokumentas išstrintas: 2022 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2022-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie