Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2020-10-14 10:16:39 8.97 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020-10-14 10:16:39 320.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2020-10-14 10:16:39 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-01-15 12:29:12 451.22 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2020-11-13 01:26:19 375.76 KB
Tvarkos
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimq smurtq artimoje aplinkoje 2020-10-14 10:47:43 459.94 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-14 10:17:08 444.5 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:01 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-14 10:13:53 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:11 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:19 158.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje 2020-10-14 10:11:28 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-10-14 10:11:37 276.55 KB
Sprendimas dėl vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-14 10:11:46 485.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:00 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:08 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:16 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:24 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:33 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:12:43 96.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:15:37 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 138.05 KB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-11-13 01:48:18 125.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 2020-11-13 01:54:06 2.61 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 608.1 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos planas 2020-10-14 10:37:47 1.29 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2020-12-18 21:34:19 1.07 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2020 m. metinis viešųjų pirkimų planas 2.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita 2018 m. 388.56 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas 2018 metams 252.39 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos metodinės rekomendacijos „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosiomis situacijomis, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“ 2021-01-08 20:00:07 676.18 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2021-01-08 20:00:07 195 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-08 20:00:07 372.08 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2021-01-08 20:00:07 396.16 KB
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma 2021-01-08 20:00:07 33.69 KB
Valgiaraštis 2020-2021 m.m. 2021-01-08 20:00:07 1.5 MB
Informacija dėl nemokamo priešmokyklinukų ir pirmokų maitinimo 2020-2021 m.m. 2021-01-08 20:00:07 379.7 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. ataskaita 2021-01-23 18:13:43 1.61 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2018 m. ataskaita 2021-01-23 18:16:15 1.59 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 4.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 657.86 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020–2021 m.m. 259.97 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 6.53 MB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 350.58 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 124.34 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 350.58 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2020-2021 m. m. 209.87 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 325.47 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 96.73 KB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimq smurtq artimoje aplinkoje 2020-10-14 10:47:43 459.94 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2020-10-14 10:01:11 334.49 KB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2020-10-14 10:01:12 270.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-10-14 10:01:12 276.55 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-10-14 10:01:13 485.85 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2020-10-14 10:01:13 257.57 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2020-10-14 10:01:13 196.57 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2020-10-14 10:01:14 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-10-14 10:01:14 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2020-10-14 10:01:15 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2020-10-14 10:01:15 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2020-10-14 10:01:15 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2020-10-14 10:01:16 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2020-10-14 10:01:16 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2020-10-14 10:01:16 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2020-10-14 10:01:16 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2020-10-14 10:01:17 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2020-10-14 10:01:17 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2020-10-14 10:01:17 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2020-10-14 10:01:17 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2020-10-14 10:01:17 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2020-10-14 10:01:18 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2020-10-14 10:01:18 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2020-10-14 10:01:18 209.57 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2020-10-14 10:01:19 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2020-10-14 10:01:19 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2020-10-14 10:01:19 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2020-10-14 10:01:20 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2020-10-14 10:01:20 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2020-10-14 10:01:20 114.85 KB
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
1,2% 2020 metų Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 255.93 KB
2% 2019 metų Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 271.51 KB
2% 2017-11-03 — 2018-12-31 metų laikotarpio Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 542.2 KB
2% 2016-2017 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 625.04 KB
2% 2015-2016 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 100.34 KB
2% 2014-2015 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 110.03 KB
2% 2013-2014 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 115.74 KB
2% 2012-2013 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 106.84 KB
2% 2011-2012 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 31.54 KB
2% 2009-2010 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 121.76 KB
Svarbi informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-11-10 22:02:35 229.72 KB
Įėjimų/išėjimų į gimnazijos patalpas schema (karantino metu) 2020-11-10 22:09:15 476.41 KB
Karantino atmintinė 2020-11-10 22:02:35 79.74 KB
Informacija, kaip saugiai reikia dėvėti vienkartinę medicininę veido kaukę 2020-11-10 22:02:35 1.16 MB
Informacija, kaip saugiai reikia dėvėti daugkartinę veido kaukę 2020-11-10 22:02:35 1.43 MB
Ugdymas Vilniuje karantino metu 2020-11-10 22:02:35 276.33 KB
Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-11-10 22:02:35 207.84 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2020-11-10 22:02:35 277.99 KB
Informacija apie ugdymą gimnazijoje nuo lapkričio 9 dienos 2020-11-10 22:02:35 384.11 KB
Auditas Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa rezultatų palyginimas 2017-2018 ir 2018-2019 2020-11-13 01:42:49 1.77 MB
Giluminio audito ataskaita 2017-2018 m.m. 2020-11-13 01:42:49 819.98 KB
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m.m. 2020-11-13 01:42:49 456.29 KB
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos 2020 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2021-01-21 21:18:28 186.08 KB
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020 627.13 KB
Uniformos Atnaujinta Dydis
Mokyklinių uniformų kainos UAB „Savitas Stilius”  2020-11-13 01:52:47 133.62 KB
Mokyklinių uniformų UAB „Lelija“ pavyzdžiai  2020-11-13 01:52:47 130.46 KB
Megztinio UAB „Savitas Stilius” pavyzdys 2020-11-13 01:52:47 125.84 KB
Pagalbos mokiniui specialistai Atnaujinta Dydis
Pagalbos mokiniui specialistų veikla 2020-11-13 02:00:55 112.15 KB
Mokytojo padėjėjo veikla 2020-11-13 02:00:56 65.16 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 283.89 KB
Sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021-01-24 22:42:02 173.56 KB
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 2021-01-24 22:42:02 276.87 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų 2021-01-24 22:42:02 197.06 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 417.5 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-24 22:42:02 527.11 KB
Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų laikas 2021-01-24 22:42:02 191.93 KB
Vilniaus pedagoginėspsichologinės tarnybos ugdymas nuotoliniu būdu rekomendacijos pedagogams, mokiniams, ir jų tėvams 2021-01-24 22:42:03 12.99 MB
Laisvai prieinamos metodinės priemonės elektroninėje erdvėje mokytojams ir mokiniams pagal bendrąsias programas 2021-01-24 22:42:03 426.57 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (covid-19) 2021-01-24 22:42:03 451.06 KB
2020-2021 m. m. nuotolinės konsultacijos 5-12 klasių mokiniams 2021-01-24 22:42:03 400.97 KB
Socialinė parama Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2020-12-12 15:10:12 195 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2020-12-12 15:10:12 379.52 KB
Vadovo veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
L.e. direktoriaus pareigas 2020 m. veiklos ataskaita 2021-01-20 13:03:01 259.85 KB