Įtraukusis ugdymas

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų kryptys:

 • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
 • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
 • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
 • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

Visą informaciją apie pagalbos mokiniui specialistus rasite puslapio skiltyje Pagalba mokiniui.

Informacija apie objekto pritaikymą neįgaliesiems galite rasti paspaudus nuorodą

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas

„Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms

Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangaiMokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiamajame ugdyme žiūrėti čia

Kaip padėti suprasti ir ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus? žiūrėti čia

Knygų sąrašas autizmo tematikaMokytojo TV žiūrėti čia

Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją

Atnaujinta: 2024-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie