Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje  veikia 3 priešmokyklinio ugdymo grupės lenkų ugdomąja kalba „Nykštukai“, „Smurfai“ ir „Elfai“.

Mokyklinė branda – tai protinis, emocinis, socialinis, fizinis vaiko brandumas bei stipri mokymosi motyvacija.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje (Bendroji priešmokyklinio ugdymo(-si) programa).
Vaikas, lankydamas mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes:
mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;
pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus, projektus;
patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;
stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi, o įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengviau susirasti draugų, subręsti kitokiai veiklai – mokymuisi.Atnaujinta: 2021-12-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.15 - 16.00