Logopedai

Logopedais gimnazijoje dirba

Alina Maštaler Logopedė

Kabinetas Nr. 315,  III aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.00 – 15.00

12.30 – 13.00

8.00 – 12.30
13.00 – 14.30

Antradienis

7.00 – 16.15

12.30 – 13.00

7.15 – 12.30
13.00 – 13.55
14.45 – 16.15

Trečiadienis

9.50 – 16.00

12.30 – 13.00

9.50 – 12.30
13.00 – 13.55
14.45 – 15.30

Alina Vysocka–Šiaučiūnė Logopedė

Kabinetas Nr. 104,  I aukštas

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų laikas

Pirmadienis

-

-

-

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

9.00 – 18.30 14.00 – 14.30 9.00 – 15.30
Penktadienis 9.00 – 18.00 14.00 – 14.30

9.00 – 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedės veikla

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie