2019-2021 m. m. pasiekimai

Pasiekimai 2019-2021 mokslo metais

Sveikiname 5c klasės mokinę Danielą Sokolovą, užėmusią 1-ąją vietą Respublikiniame 5-12 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Mano šeima“ 5-6 klasių mokinių pogrupyje. Konkurse dalyvauti mokinę paragino IT mokytoja Halina Stankevič.


Mūsų gimnazijos 58 mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olimpis 2021 – Pavasario sesija“ ir gavo 9 medalius, 89 diplomai ir 27 padėkas. I laispnio diplomą ir medalį informacinių technologijų konkurse gavo Dominika Žukovska (2c), Kamila Lavrinovič (5a), I laipsnio diplomą gavo Edvin Aleksandrovič (6a), Dominika Počopkaitė (7b), Radoslav Bartoševič (8b), Tomaš Martinkevič (8b), II laipsnio diplomą gavo Ernest Paškelevič (8b), III laipsnio diplomą gavo Rafal Lavrinovič (7a). Lietuvių kalbos konkurse I laipsnio diplomą gavo Dominika Žukovska (2c), Kamila Tarasevičiūtė (5c), Radoslav Bartoševič (8b), Laura Boreiko (9b), Kamila Pavlova (10a), II laipsnio diplomą gavo Dominika Počopkaitė (7b), Agata Gulecka (9b), Patricija Rinkevičiūtė (10a). Anglų kalbos konkurse I laispnio diplomą ir medalį gavo mokiniai: Jaroslav Šurpickij (3b), Agneška Jakūbėnaitė (4a),  Dominika Počopkaitė (7b), Gabriel Kaminski (9b), Daniel Mažul (9b); I laispnio diplomus  gavo mokiniai: Dominika Žukovska (2c), Edvin Sobianinas (3b), Edvin Magrin (3b), Malgožata Naimovič (3a), Adriana Perepečkaitė (3), Gabriel Nieviadomski (2), Viktorija Brigita Brilling (2), Milana Trafimova (4), Maksim Starynin (4c), Kamila Lavrinovič (5a), Kamila Tarasevičiūtė (5c). Matematikos konkurse I laispnio diplomą ir medalį  gavo Viktorija Brigita Brilling (2), I laispnio diplomą gavo Aleksander Parchomenko (6a), II laispnio diplomą gavo Edvin Aleksandrovič (6a) ir Sebastian Ilcevič (6a). Istorijos konkurse I laispnio diplomą gavo Aleksander Parchomenko (6a) ir Patryk Jan Savko (6a), II laipsnio diplomą gavo Sebastian Ilcevič (6a). Biologijos konkurse I laispnio diplomą gavo Viktorija Brigita Brilling (2). Geografijos konkurse II laispnio diplomus gavo Sebastian Ilcevič   (6a) ir Aleksander Parchomenko (6a). Pažymėjimą – padėką už konkurso organizavimą gavo anglų kalbos mokytoja Svetlana Žurovič. Pažymėjimus gavo mokytojos, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus: informacinių technologijų mokytoja Halina Stankevič, matematikos mokytoja Ivona Jančevska, anglų kalbos mokytojos: Svetlana Žurovič ir Ana Šliachtovič, geografijos mokytoja Ivona Golubovska.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIIb klasės mokinę Liman Katažyną Patrycją, laimėjusią III vietą ir Aliaševič Brigitą, IIa klasės mokinę, įvertintą už puikų testo ir rašymo užduoties atlikimą 2021 metų Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados Vilniaus miesto etape. Sveikiname olimpiadai mokines rengusią rusų kalbos mokytoją metodininkę Heleną Kulik.


Sveikiname IVb klasės mokinę Sylvią Rogožą, laimėjusią III vietą 2021 metų Lietuvos mokinių lenkų kalbos ir literatūros olimpiados Vilniaus miesto etape. Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Luciją Minovič.


Sveikiname Mariją Roščinską, 6c klasės mokinę, laimėjusią III vietą 2021 metų Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje. Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią biologijos mokytoją metodininkę Anželiką Novogrodską.


Sveikiname Rolandą Antropiką (Ic klasė), užėmusį III-ą vietą 2021 metų Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Vilniaus miesto etape. Sveikiname konkursui mokinį rengusią lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Iną Staikūnienę.


Sveikiname Inesą Urbanovič (Ib klasė), užėmusią II-ą vietą Lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mokyklų mokiniams. Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Mariją Česonienę.


Sveikiname Eveliną Grigutę (priešmokyklinė grupė „Elfai“), tapusią laureate Vilniaus miesto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų ugdytinių dainuojamosios poezijos konkurse „Skambančios eilės“. Sveikiname konkursui mokinę rengusias mokytojas Jolantą Dekevičienę ir Mariją Stacevičienę.


Sveikiname Mariją Roščinską, 6c klasės mokinę, laimėjusią III vietą respublikiniame lietuvių kalbos konkurse „Odė mėgstamiausiam knygų herojui“. Sveikiname konkursui mokinę rengusią lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Mariją Česonienę.


Sveikiname Kostanty Bluj Stodulski (2a klasė), laimėjusį III vietą Vilniaus miesto vaikų sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse „Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė“.


Sveikiname Damianą Jalovik (Ib klasė), laimėjusį II vietą ir Oliverį Jacunskį (7 klasė), laimėjusį III vietą 2021 metų Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Vilniaus miesto etape. Sveikiname olimpiadai mokinius rengusius technologijų mokytojus: Anną Rynkevič ir Valdemarą Oleškevič.


Sveikiname mokinius: Rafalą Lavrinovič  (7a klasė), laimėjusį I vietą, Brigitą Rudik (7c klasė) –  III vietą, Darją Šiškiną (8a klasė) – I vietą, Justyną Slotvinską (8a klasė) – III vietą, Rolandą Antropiką (9c klasė) – III vietą, Oliverį Trofimovą (6a klasė) gavusį padėką, Vilniaus m. rusų (užsienio) kalbos 5-9 klasių mokinių olimpiadoje. Sveikiname rusų kalbos mokytojas metodininkes: Haliną Untanienę, Heleną Kulik ir Teresą Barkovską  rengusias mokinius olimpiadai.


Mūsų gimnazijos 10 mokinių dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olimpis 2020 – Rudens sesija“ ir gavo 2 medalius, 22 diplomus ir 1 padėką. I laispnio diplomą ir medalį informacinių technologijų konkurse gavo Edvin Aleksandrovič (6a), II laipsnio diplomą – Viktorija Brigita Brilling (2). Lietuvių kalbos konkurse I laipsnio diplomą gavo Viktorija Brigita Brilling (2). Anglų kalbos konkurse I laispnio diplomą gavo mokiniai: Viktorija Brigita Brilling (2), Natasza Sonia Czubaszek (4b),  Edvin Aleksandrovič (6a), Kasper Lomovski (6a), Grzegorz Edvin Czubaszek (8b), Natalija Januškevič (9c), II laispnio diplomą gavo mokiniai: Aleksander Parchomenko (6a), Sebastian Ilcevič (6a), Dominika Leolian (7). Matematikos konkurse I laispnio diplomą ir medalį  gavo Viktorija Brigita Brilling (2), I laispnio diplomą gavo Aleksander Parchomenko (6a), II laispnio diplomą gavo Edvin Aleksandrovič (6a) ir Sebastian Ilcevič (6a). Istorijos konkurse I laispnio diplomą gavo Aleksander Parchomenko (6a) ir Patryk Jan Savko (6a), II laipsnio diplomą gavoSebastian Ilcevič (6a). Biologijos konkurse I laispnio diplomą gavo Viktorija Brigita Brilling (2). Geografijos konkurse II laispnio diplomus gavo Sebastian Ilcevič   (6a) ir Aleksander Parchomenko (6a). Pažymėjimą – padėką už konkurso organizavimą gavo anglų kalbos mokytoja Svetlana Žurovič. Pažymėjimus gavo mokytojos, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus: informacinių technologijų mokytoja Halina Stankevič, matematikos mokytoja Ivona Jančevska, anglų kalbos mokytojos: Svetlana Žurovič ir Ana Šliachtovič, geografijos mokytoja Ivona Golubovska.


Sveikiname Justyną Jančevską (IIc),  užėmusią prizinę IV-ąją vietą Respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Konkurse dalyvauti mokinę paragino IT mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname mokinius: Danielių Aleksą Marcinkevič (IIa kl.), užėmusį III-ąją vietą, Danielę Šlempo (1b kl.), užėmusią I-ąją vietą, Dominiką Žukovską (2c kl.), užėmusią II-ąją vietą raiškiojo skaitymo konkurso „KRESY 2020“ respublikiniame etape. Sveikiname konkursui moksleivius rengusias mokytojas: lenkų kalbos vyresniąją mokytoją Veslavą Gaverską Žvirblis, pradinių klasių mokytojas metodininkes Luciją Godvod ir Veslavą Černigovską. Sveikiname mūsų gimnazijos mokines: Ievą Aleksandrovič IV b kl., Ernestą Prišmont  III a kl. ir Pauliną Jurevič 8b kl., tapusias Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninių kūrybos darbų konkurso „Kalėdinis atvirukas”, organizuojamo Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro, parodos dalyvėmis. Pasiruošti konkursui mokinėms padėjo dailės mokytoja Jolanta Snežko ir IT mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname mokinius: Danielį Aleksą Marcinkevič (IIa kl.), Danielę Šlempo (1b kl.),  Dominiką Žukovską (2c kl.), tapusius Vilniaus miesto  XXIX Adomo Mickevičiaus raiškiojo skaitymo konkurso „KRESY 2020“ laureatais. Sveikiname konkursui moksleivius rengusias mokytojas: lenkų kalbos vyresniąją mokytoją Veslavą Gaverską Žvirblis, pradinių klasių mokytojas metodininkes Luciją Godvod ir Veslavą Černigovską. Sveikiname mūsų gimnazijos 8b klasės mokines: Adrianą Kovalevską ir Jelizavetą Čumakovą, tapusias laureatėmis nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Jungtinės Tautos, kurių man reikia", skirtame paminėti Jungtinių Tautų įkūrimo 75-metį. Konkurso organizatorius – Užsienio reikalų ministerija. Konkursui mokines ruošė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, 8b klasės vadovė Halina Stankevič.


Sveikiname mūsų gimnazijos 8b klasės mokinę Jelizavetą Čumakovą, tapusią laureate respublikiniame Europos šalių dainų iliustracijų konkurse, skirtame Europos kalbų dienai. Konkursui mokinę ruošė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIIb klasės mokinę Dorotą Rud, laimėjusią II vietą XXXI Lietuvos mokinių lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje. Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Luciją Minovič


Mūsų gimnazijos 42 mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olimpis 2020 – Pavasario sesija“ ir gavo 11 medalių, 43 diplomus ir 6 padėkas. I laispnio diplomus informacinių technologijų konkurse gavo mokiniai: Edvin Aleksandrovič (5a), Oliver Trofimov (5a), Kamil Hussain (6a), Adomas Širvinski (6a), Tomaš Martinkevič (7b), Kamila Dzičkovska (8a), Rolandas Antropikas (8c), Daniel Aleks Marcinkevič (9a), Kamila Pavlova (9a), Patricija Rinkevičiūtė (9a), Ernest Karčėnko (11a); II laispnio diplomus informacinių technologijų konkurse gavo mokiniai: Jakub Petkevič (7a), Darja Šiškina (7a), Augustas Blaškevičius (7b), Radoslav Bartoševič (7b) Jaroslav Sokolovski (7c), Jakub Rogoža (7c), Karina Kodis (8a), Ksenija Čumakova (8a), Daniel Bogdiul (8c), Adam Kliukovski (9c), III laispnio diplomus informacinių technologijų konkurse gavo mokiniai: Aleksander Parchomenko (5a), Anna Antonovič (8a), Jakub Andruškevič (8b), Gabriel Kaminski (8b), Tomaš Mincevič (9a), Marcin Marcinkevič (9c). Lietuvių kalbos konkurse I laispnio diplomą gavo Oliver Trofimov (5a), II laispnio diplomą – Karina Kodis (8a). Anglų kalbos konkurse I laispnio diplomą gavo Oliver Trofimov (5a), II laispnio diplomą gavo: Agata Gansevska (5a), Karina Kodis (8a). Matematikos konkurse I laispnio diplomą gavo Oliver Trofimov (5a), II laispnio diplomą gavo Karina Kodis (8a), III laispnio diplomą gavo Adriana Lysionok (8a). Istorijos konkurse I laispnio diplomą gavo Oliver Trofimov (5a), Aleksander Parchomenko (5a), II laipsnio diplomą gavo Patryk Jan Savko (5a), III laipsnio diplomą – Agata Gansevska (5a). Biologijos konkurse III laispnio diplomus gavo Karina Kodis (8a) ir Adriana Lysionok (8a). Chemijos konkurse III laispnio diplomus gavo Adriana Lysionok (8a). Padėkas už mokinių paruošimą konkursui gavo mokytojos: informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Halina Stankevič, matematikos vyresnioji mokytoja Ivona Jančevska, chemijos vyresnioji mokytoja Helena Pažusinkienė.


Sveikiname Julitą Korwin-Piotrowską (6a kl.) ir Malgorzatą Marią Cytacką (7c kl.), tapusias respublikinio Jaunojo iliustruotojo konkurso „Vardan tos Dainavos, vardan tos Lietuvos!“ laureatėmis. Sveikiname konkursui mokines ruošusias lietuvių kalbos mokytojas Iną Jurgelienę ir Iną Staikūnienę.Sveikiname mūsų gimnazijos 10c klasės mokinę Kamilą Volodkovič, gavusią diplomą su pagyrimu už lenkiškos dainos „Czerwone jagody padają do wody“ fragmento iliustraciją XX-jame tarptautiniame dailės konkurse Krokuvoje (Lenkijoje). Konkursui mokinei padėjo pasiruošti dailės mokytoja Jolanta Snežko.


Sveikiname mūsų gimnazijos 4a klasės mokinę Olivią Diugevič, tapusią nugalėtoja tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje - konkurse „Lietuva iš arti ir iš toli“. Parodai – konkursui mokinei padėjo pasiruošti pradinių klasių vyresnioji mokytoja Kristina Chvoinicka.


Sveikiname mūsų gimnazijos mokinius: 8b kl. mokinę Evą Ravluševič, IIIb kl. mokinį Valdemarą Dudoit ir IIIa kl. mokinį Gabrielį Pashkelevich, sėkmingai dalyvavusius šalies projekto „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“ pristatyme – spektaklyje „Čiuvstva dobryje ja lyroj probuždal“, skirtame paminėti 250 -ąsias I. Krylovo ir 220-ąsias A. Puškino gimimo metines Rusų dramos teatre. Mokinius pristatymui – spektakliui ruošė rusų kalbos mokytoja metodininkė Halina Untanienė ir muzikos mokytoja Renata Juzuokienė.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIb klasės mokinių komandą su lyderiu Kacperu Songin, užėmusią III-ą vietą skaitmeninių įgūdžių lavinimo programos „Skaitmeninis moksleivio iQ“ organizuotame konkurse „Skaitmeninis etiketas“. Mokinius konkurse sudalyvauti paskatino informacinių technologijų vyresnioji mokytoja  Marta Turlinska.


Sveikiname 8c klasės mokinę Joanną Gaverską, laimėjusią III vietą integruotame biologijos-chemijos-fizikos konkurse „Biochomik 2020“ 8 ir 10 klasių moksleiviams. Pasiruošti konkursui mokinei padėjo chemijos vyresnioji mokytoja Helena Pažusinskienė, biologijos mokytoja metodininkė Anželika Novogrodska ir fizikos vyresnioji mokytoja Marija Bortkevič.


Sveikiname Ievą Aleksandrovič (IIIb), Emiliją Agafonovą (Ib), Lukašą Zapolskį (IIb), tapusius Respublikinio skaitmeninio konkurso jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ pirmojo etapo nugalėtojais. Sveikiname konkursui mokinius ruošusias IT mokytojas Haliną Stankevič ir Martą Turlinską.
Sveikiname Kamilę Petkevič (7a klasė), laimėjusią II vietą tarp septintokų (mokyt. H. Untanienė), 9a ir 9c kl. komanda – Adriana Trofimova, Dominika Zinkevič ir Paulina Sinkevič – užėmusią III-ią vietą tarp aštuntų ir devintų klasių mokinių komandų (mokyt. T. Barkovska), 6c kl. mokinė Brigita Rudik pelnė garbės raštą už puikų pasirodymą tarp šeštokų (mokyt. H. Kulik) Vilniaus m. Mažojoje rusų (užsienio) kalbos 6-9 klasių olimpiadoje. Sveikiname rusų kalbos mokytojas metodininkes: Haliną Untanienę, Teresą Barkovską, Heleną Kulik rengusias mokines olimpiadai.


Sveikiname Karoliną Kaplun (8c), pasiekusią III žinių lygmenį savo amžiaus grupėje KINGS lietuvių kalbos olimpiados finale.


Mūsų gimnazijos 5 mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olimpis 2019 – Rudens sesija“ ir gavo 4 medalius, 17 diplomų ir 1 padėką. Lietuvių kalbos konkurse Viktorija Brigita Briling ir Dominik Ivinski užėmė I vietą, Edvin Aleksandrovič (5a) II vietą. Anglų kalbos konkurse: Edvin Aleksandrovič (5a), Viktorija Brigita Briling ir Dominik Ivinski užėmė I vietas, Milena Didiul II vietą. Matematikos konkurse Edvin Aleksandrovič (5a) ir ir Dominik Ivinski (4b) užėmė I vietas. Padėkas už mokinių pasiruošimą konkursui gavo mokytojos: anglų kalbos mokytoja metodininkė Svetlana Žurovič, matematikos vyresnioji mokytoja Ivona Jančevska, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Halina Stankevič, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Natalija Kozlovskaja, geografijos vyresnioji mokytoja Kristina Tylingo, istorijos mokytoja metodininkė Marina Taraškevič.Mūsų gimnazija aktyviai dalyvavo Lenkijos Tautos Edukacijos ministerija organizuotoje akcijoje „Szkoła do hymnu”, už ką gavo padėkos raštą.


Sveikiname 5a klasės mokinį Edviną Aleksandrovič, Respublikinio kompiuterinių kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2019“ nugalėtoją. Edvino kompiuterinis atvirukas „Šviesaus Kalėdų stebuklo nuojauta“ pripažintas geriausiu 5-6 klasių kategorijoje. Konkursą organizavo Natalijos Kazakovos kompiuterių mokykla. Konkursui mokinį ruošė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIIa klasės mokinę Ievą Aleksandrovič, tapusią Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso „Kalėdinis atvirukas“ laureate. Mokinių: Ernestos Prišmont (IIc), Kamilės Volodkovič (IIc), Evos Lučun (Ic) piešiniai pateko tarp geriausių konkurso darbų parodoje Lietuvos Respublikos Seime. Sveikiname konkursui mokines ruošiusią dailės mokytoją Jolantą Snežko.


Sveikiname mūsų gimnazijos 4-tų klasių mokinių komandą, užėmusią II-ą vietą Tautinių mažumų mokyklų viktorinoje „Protų mušis". Sveikiname mokinių komandą viktorinai rengusias pradinių klasių mokytojas: Luciją Godvod, Kristiną Chvoinicką, Aliną Lakštauskienę.


Mūsų gimnazija aktyviai dalyvavo Bernardinų kapinių tvarkyme ir akcijoje „Žvakelė Rasų ir Bernardinų kapinėms“, už ką gavo padėkos raštus.


Sveikiname Jakubą Rogožą (7c) ir Marią Roščinską (5c), užėmusius II-ą vietas šalies tautinių mažumų mokyklų mokinių projekto „Skaitymo valandos“ apibendrinamajame renginyje – skaitovų konkurse. Projektą globoja Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė Augustinienė. Mokinius konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Marija Česonienė.


Sveikiname 7a klasės mokinę Justyną Slotvinską, gavusią pagyrimo raštą tarpmokykliniame religinės poezijos konkurse. Konkursui mokinę ruošė tikybos mokytoja Zhana Yarotskaja.


Sveikiname 7b klasės mokinius, patekusius XVI Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „BEBRAS“ į 50-ką geriausių moksleivių Lietuvoje. Tomaš Martinkevič – 27-a vieta, Augustas Blaškevičius – 37-a vieta, Mateuš Misiulis – 45-a vieta. Konkurse sudalyvauti paskatino ir konsultavo informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname mūsų gimnazijos mergaičių futbolo komandą užėmusią 3-ąją vietą Vilniaus miesto moksleivių futbolo varžybose.


Sveikiname mūsų gimnazijos bendruomenę, apdovanotą lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna” konkurse „Geriausia mokykla, geriausias mokytojas”. Sveikiname konkurse apdovanotas mūsų gimnazijos mokytojas:  lenkų kalbos mokytoją metodininkę Grażyną Berdešiūtė-Staryniną, istorijos mokytoją metodininkę Maryną Taraškevič, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Mariją Česonienę, rusų kalbos mokytoją metodininkę Teresą Barkovską, biologijos mokytoją metodininkę Anželiką Novogrodską.


Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus buvo paskelbęs Ypatinguoju Misijų Mėnesiu. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai kvietė mus dalyvauti akcijoje „GELBĖJIMO TVARSTIS“. Šios akcijos metu buvo renkami būtiniausi medicininiai reikmenys tarnaujantiems Afrikoje misionieriams, kuriems trūksta visko: medicininių tvarsčių, marlių ir pleistrų adatų ir švirkštų, vienkartinių pirštinių, termometrų be gyvsidabrio, vatos ir kitų medicininių reikmenų. Mūsų gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo šioje akcijoje, už dalyvavimą gavome padėką.


Sveikiname IIb klasės mokinį Damianą Chmelevskį, gavusį diplomą su pagyrimu XVI  konkurse „Mistrz ortografii“. Sveikiname konkursui moksleivį rengusią lenkų kalbos mokytoją ekspertę Danutą Korkus.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIIa klasės mokinę Ievą Aleksandrovič tapusią Vilniaus dailės mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų parodos „Vilnius miniatiūrose“, skirtos Vilniaus miesto gimtadieniui laureate. Sveikiname parodai mokinę ruošiusią dailės mokytoją Jolantą Snežko.


Mūsų gimnazija dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro iniciatyva vykdomoje akcijoje „Pertrauka tyloje“, skirtoje paminėti Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie