Aktualu mokytojams

Dokumentai mokytojams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 3.98 MB
Rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais kurie turi elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų 2023-09-13 16:07:51 109.11 KB
Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) mokytojams 2023-09-13 16:07:51 766.02 KB
2022 m. vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-09-13 16:07:51 308.18 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-13 16:07:51 649.77 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-28 13:10:33 709.2 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 1.06 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2023-09-13 16:07:51 620.35 KB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 633.3 KB
Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų 2023-09-13 16:07:51 912.6 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2023-09-13 16:07:51 418.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-09-13 16:07:51 225.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2024-01-11 10:08:54 662.63 KB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2024-02-09 20:13:42 381.74 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (covid-19) 2023-09-13 16:07:51 427.82 KB
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo 2023-09-13 16:07:51 601.9 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-09 20:13:42 201.64 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-01-11 10:08:54 202.32 KB
Gripas ir jo profilaktika 2024-02-09 20:13:42 416.48 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2024-02-09 20:13:42 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2024-02-09 20:13:42 1.17 MB
Informacija apie virusus 2024-02-09 20:13:42 3.32 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 374.57 KB
Patarimai apie maistą 2024-02-09 20:13:42 846.43 KB
UTA komandos sudėtis 2024-02-09 20:13:42 593.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 276.73 KB
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tvirtinimo 2024-02-20 20:42:03 90.92 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 92.32 KB

 

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie