2022-2023 m.m. pasiekimai

Pasiekimai 2022-2023 mokslo metais


Sveikiname mokinius: Aleksandrą Šot (Ib kl.), laimėjusią III vietą, Izabelę Paulą Veiknytę (6a kl.), Tomašą Zdanovič (5a kl.), užėmusiį II vietą Vilniaus miesto lenkų kalbos 5-9 (I gimnazijos) klasių mokinių diktanto konkurse. Sveikiname konkursui moksleivius rengusias lenkų kalbos mokytojas metodininkes: Veslavą Gaverską Žvirblis, Luciją Minovič.Sveikiname Davidą Dudovičių, laimėjusį I vietą ir Aroną Buinovskį, laimėjusį III vietą tarptautiniame matematikos konkurse PANGEA 2023 pirmokų grupėje.


Sveikiname mūsų gimnazijos IIa klasės mokinę Dominiką Borovską, laimėjusią I vietą 2023 metų Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos tautinių bendrijų olimpiados Vilniaus miesto etape ir Amelią Godvod užėmusią II vietą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-9 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje.


Sveikiname Ia klasės mokinį Marciną Gluchovskį, tapusį nugalėtoju Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-10 klasių mokinių technologijų darbelių parodoje „Mano Vilnius - pulsuojanti Europos širdis”. Mokinį konkursui parengė technologijų mokytojas metodininkas  V. Oleškevič.


Sveikiname 8c klasės mokinę Marią Roščinską, laimėjusią II-ąją vietą Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkurse „Lietuviškai rašyti moku“, skirtame Lietuvos sostinei ir Gedimino laiškų metams paminėti. 


Sveikiname IIb klasės mokinį Radoslavą Bartoševič, tapusį tarptautinės LIII lenkų kalbos ir literatūros olimpiados Lenkijoje finalininku. Sveikiname olimpiadai mokinį rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Barbarą Dainovič.


Sveikiname  mokinius: Radoslavą Bartoševič (IIb kl.), laimėjusį II vietą ir Katarzyną Lucją Cytacką (IIIb kl.), užėmusią III vietą Respublikinėje lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje. Sveikiname olimpiadai mokinius rengusias lenkų kalbos mokytojas metodininkes: Barbarą Dainovič ir Luciją Minovič.


Sveikiname Ia klasės mokinį Dominiką Sečinskį, užėmusiį inkilų konkurse „Vilnius - paukščių namai” I vietą. Mokinį konkursui parengė technologijų mokytojas metodininkas  V. Oleškevič.


Sveikiname 4b klasės mokinę Gabrielą Kozlovską, laimėjusią II vietą Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lenkų (gimtosios) kalbos olimpiadoje. Olimpiadai mokinę ruošė pradinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Žana Tomaševič.


Sveikiname Patrycją Šalkovską, užėmusią III vietą „Skirtukas knygai“ konkurse 7-8 kl. amžiaus grupėje, skirtame Knygnešio dienai paminėti. Mokinę konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė M. Zapolskaja.


Sveikiname  IVa klasės mokinę Stelą Malyško, laimėjusią II vietą 4-ame Pšemyslavo Pozlevičiaus raiškiojo skaitymo konkurse. Konkurso organizatorius – fondas „Svetimoje žemėje“.


Sveikiname Izabelę Paulą Veiknytę, gavusią pagyrimo raštą už geriausiai atliktą muzikinių žinių patikrinimo užduotį I amžiaus kategorijoje Muzikos olimpiadoje 2023.


Sveikiname IIIb klasės mokinę Evą Ravluševič, gavusią Mažojo Šv. Kristoforo apdovanojimą.


Sveikiname 4b klasės mokinę Emiliją Savickają, tapusią Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkurso–parodos ,,Mano žemė – mano Lietuva!“ laureate. Mokinę konkursui ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja L. Aleksandrovič.


Sveikiname 4-tos klasės mokinį Norbertą Kazlauską, laimėjusį I-ą vietą Vilniaus miesto pradinių klasių Žingeidžių moksleivių olimpiadoje.


Sveikiname IVa klasės mokinę Stelą Malyško, laimėjusią II vietą Vilniaus miesto 8-12 klasių meninio skaitymo konkurse „Ant laisvės sparnų". Sveikiname konkursui moksleivę rengusią lieuvių kalbos mokytoją Vidą Navelskienę.


Mūsų gimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje atminti Sausio 13-osios įvykius. 


Sveikiname IIIb klasės mokinę Joaną Čeglik, tapusią Vilniaus miesto dailės mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų parodos „Vilnius miniatiūrose” laureate. Sveikiname konkursui moksleivę rengusią dailės mokytoją metodininkę Jolantą Snežko.


Sveikiname mokinę Emiliją Savickają, tapusią Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Atrask rašto paslaptį“ II etapo nugalėtoja. Sveikiname konkursui moksleivę rengusią pradinio ugdymo vyresniąją mokytoją Žaną Tomaševič.


Sveikiname IIb klasės mokinę Pauliną Jurevič, tapusią Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso „Kalėdinis atvirukas“ laureate. Sveikiname konkursui moksleivę rengusią dailės mokytoją metodininkę Jolantą Snežko.


Sveikiname IVa klasės mokinius: Danielį Aleksą Marcinkevič, laimėjusį III-iąją vietą ir publikos apdovanojimą ir Stelą Malyško, gavusią diplomą su pagyrimu XXXI tarptautiniame skaitovų konkurse „Kresy 2022“ Lenkijoje. Sveikiname konkursui moksleivius rengusią lenkų kalbos vyresniąją mokytoją Veslavą Gaverską Žvirblis.

 


Sveikiname 8c klasės mokinę Marią Roščinską, laimėjusią III-iąją vietą IX lenkų kalbos Miniolimpiadoje. Sveikiname olimpiadai moksleivę rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Gražiną Berdešiutę-Staryniną.


Sveikiname mokines: Agniešką Jakubėnaitę (6a klasė) ir Viktoriją Gaižytę (8b klasė),  užėmusias II-ąją vietą savo amžiaus grupėje literatūriniame konkurse „Balladomania we współczesnej odsłonie“. Konkursui mokines ruošė  IT mokytoja Halina Stankevič.


Sveikiname muzikos mokytoją ekspertę Janiną Labul, apdovanotą Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sidabro garbės ženklu „Už nuopelnus“.


Sveikiname mokinius: Viktoriją Diugevič Ib kl. (mokyt. Beata Bolondz), gavusią pagyrimo raštą, Stelą Malyško IVa kl., užėmusią II vietą, Izabelę Paulą Veiknytę 6a kl. (mokyt. Veslava Gaverska Žvirblis), užėmusią II vietą, Danielį Aleksą Marcinkevič IVa kl. (mokyt. Veslava Gaverska Žvirblis), gavusį I laipsnio pagyrimo raštą XXXI raiškiojo skaitymo konkurso „KRESY 2022“ respublikiniame etape. Sveikiname mūsų gimnazijos muzikos mokytoją ekspertę Renatą Juzokienę, gavusią Lenkijos Respublikos Prezidento Andrzejaus Dudos valstybinį apdovanojimą už nuopelnus lenkų bendruomenės veikloje užsienyje, lenkų kultūros ir tautinių tradicijų puoselėjimą, švietimo plėtrą, nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą, veiklą Lietuvos lenkų bendruomenės labui, lenkų kultūros populiarinimą.


Sveikiname mūsų gimnazijos muzikos mokytoją ekspertę, lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblio „Wilenka“ choro dirigentę ir meno vadovę Renatą Juzokienę, gavusią atminimo ženklą „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“.


Mūsų gimnazija gavo XXVIII konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“ apdovanojimą. Konkursą organizuoja Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna". Apdovanojimus gavo mūsų gimnazijos mokytojos: Danuta Korkus, Mažena Zapolskaja, Jolanta Novoselska, Helena Kulik, Lucija Minovič. 


Sveikiname mūsų gimnazijos mokytoją, pradinio ugdymo ekspertę, Veslavą Černigovską tapusią „Metų mokytoja 2022“


Mūsų gimnazijos liaudies dainų ir šokių kolektyvas "Wilenka" savo veiklos 50-čio proga gavo padėkos raštus iš Vilniaus miesto vicemerės Editos Tamošiūnaitės.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie