OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOJE

2018 m. balandžio mėnesį mūsų gimnazija teikė paraišką Olweus programos VI-ojo diegimo etapui. Kartu su 64-iomis atrinktomis mokyklomis buvome pakviesti dalyvauti minėtoje programoje. Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma daugelyje pasaulio šalyse. Tai viena iš efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai

 • patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga;
 • mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas;
 • mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.

  Įgyvendindama programą Olweus, mūsų gimnazija sieks pertvarkyti mokyklos aplinką taip, kad mažėtų patyčių atvejų bei galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Patyčių prevencijos programa Olweus yra įgyvendinama trimis lygmenimis: mokykla, klasė, mokinys. Ji tęsis 18 mėnesių.

  Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Mokykloje programą Olweus padeda įgyvendinti iš Specialios pedagogikos ir psichologijos centro paskirtas instruktorius. Patyčių prevencijos programos Olweus įgyvendinimo metu visas mokyklos personalas yra suskirstytas į grupes, susitikimai-užsiėmimai vyksta kas dvi savaites nuo lapkričio mėnesio. Nuo sausio mėnesio prasidės klasės valandėlės patyčių, draugystės ir bendravimo temomis. Programos įgyvendinimo laikotarpis 18 mėn. Siekiant išsiaiškinti patyčių situaciją gimnazijoje, kiekvienais mokslo metais lapkričio–gruodžio mėnesiais vyksta 3–8 klasių ir I-II gimnazinių klasių mokinių apklausa pagal mokslininkų parengtą Olweus programos klausimyną. Programos įgyvendinimo rezultatai mūsų gimnazijoje akivaizdūs: nuo 2018 metų stebimas patyčių patyrimo sumažėjimas 34 proc. Mokiniams nuolatos skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – mūsų gimnazijoje nesityčiojama.

  Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
  1 taisyklė – Mes nesityčiosime iš kitų;
  2 taisyklė – Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
  3 taisyklė – Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
  4 taisyklė – Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

  OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

  Nuo 2020 metų gimnazijoje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Gimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios gimnazijos tikslus ir siekius. Sistemingai vykdoma programa duoda akivaizdžią naudą gimnazijai. Tam pačiam tikslui susitelkusi visa gimnazijos bendruomenė. Laikomasi aiškios, tvirtos pozicijos patyčių klausimu. Į patyčias yra reaguojama nedelsiant. OPKUS integruota į visas įprastines gimnazijos veiklas. Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą gimnazijos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo gimnazijos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 2022 m. birželį vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar gimnazijoje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai.

  2022 m. birželio mėn. gimnazijai buvo suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. Visa gimnazijos bendruomenė sistemingai vykdo programą - aktyviai veikia sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupės (MSG). Penkis kartus per mokslo metus grupėse vyksta pusantros valandos susirinkimai, kurių metu sprendžiamos aktualios gimnazijos patyčių problemos, teikiami konstruktyvūs pasiūlymai patyčių prevencijos klausimais, koreguojama programos įgyvendinimo eiga. Klasės vadovai organizuoja dvi klasės valandėles per mėnesį, kurių metu aptariamos aktualios temos - sėkmingo bendravimo būdai, psichologinės, fizinės ir elektroninės patyčios, lyderystė, asmeninės savybės, emocijų atpažinimas ir valdymas, tolerancija, pagarba ir kt. Siekiant užtikrinti tvarką ir saugumą yra sudarytas budėjimo grafikas. Tėveliai skatinami reaguoti į patyčias ir apie pasitaikančius atvejus pranešti gimnazijai. Visi bendruomenės nariai atsakingi, kad mokiniai nebūtų skriaudžiami, jaustųsi saugūs ir vyrautų draugiška, sveika psichologinė atmosfera. Tai padeda gimnazijoje kurti saugią ir draugišką atmosferą.Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie