5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraščiai 2020-2021 m.m.

5–12 klasių mokinių pamokų tvarkaraščiai 2020-2021 m.m.
 

 

Diena

 

             

Pamoka

 

5a

5b

5c

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lietuvių kalba

Dailė

Istorija

Kūno kultūra

Gamta ir žmogus

Žmogaus sauga

 

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė

Istorija

Anglų kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Muzika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Technologijos

Technologijos

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Informacinės technologijos

Gamta ir žmogus

Lenkų kalba

Žmogaus sauga

Lietuvių kalba

Matematika

Gamta ir žmogus

Informacinės technologijos

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Žmogaus sauga

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Matematika

Informacinės technologijos

Anglų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultura

Muzika

Lietuvių kalba

Istorija

Matematika

Lenkų kalba

Muzika

Kūno kultūra

Anglų kalba

Lenkų kalba

Technologijos

Technologijos

Matematika

Lietuvių kalba

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matematika

Istorija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

Lenkų kalba

Technologijos

Technologijos

Tikyba

Anglų kalba

Kūno kultura

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

Istorija

Kūno kultūra

Matematika

Dailė

Penktadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Lietuvių kalba

Matematika

Kūno kultura

Gamta ir žmogus

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus

Matematika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

 

 

Diena

 

             

Pamoka

 

6a

6b

6c

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Matematika

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Geografija

Matematika

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Muzika

Anglų kalba

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Anglų kalba

Geografija

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gamta ir žmogus

Matematika

Lenkų kalba

Informacinės technologijos

Istorija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Matematika

Technologijos

Technologijos

Lenkų kalba

Gamta ir žmogus

Informacinės technologijos

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lietuvių kalba

Geografija

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Anglų kalba

Dailė

Dailė

Kūno kultūra 

Informacinės technologijos

Gamta ir žmogus

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Geografija

Lietuvių kalba

Technologijos

Technologijos

Anglų kalba

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Dailė

Lenkų kalba

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Muzika

Matematika

Technologijos

Technologijos

Kūno kultūra

Gamta ir žmogus

Tikyba

Matematika

Anglų kalba

Kūno kultūra

Tikyba

Istorija

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

Lenkų kalba

Istorija

Kūno kultūra

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Penktadienis

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Istorija

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Lenkų kalba

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus

Geografija

Lenkų kalba

                                            

 

Diena

 

             

Pamoka

 

7a

7b

7c

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fizika

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Biologija

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Dailė

Lenkų kalba

Fizika

Istorija

Dailė

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Technologijos

Technologijos

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Anglų kalba

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kūno kultura

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Lenkų kalba

Geografija

Tikyba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Biologija

Geografija

Matematika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

Biologija

Geografija

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Informacinės technologijos

Kūno kultura

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Biologija

Anglų kalba

Matematika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Istorija

Technologijos

Technologijos

Kūno kultūra

Matematika

Dailė

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Muzika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Matematika

Lietuvių kalba

Istorija

Anglų kalba

Technologijos

Technologijos

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

Informacinės technologijos

Matematika

Tikyba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Informacinės technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

Kūno kultūra

Penktadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Muzika

Kūno kultūra

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba

Biologija

Lenkų kalba

Anglų kalba

Matematika

Tikyba

Biologija

Geografija

Fizika

Anglų kalba

Lenkų kalba

                                       

 

Diena

 

             

Pamoka

 

8a

8b

8c

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Matematika

Lietuvių kalba

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Geografija

Anglų kalba

Anglų kalba

Chemija

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Fizika

Geografija 

Matematika

Lenkų kalba 

Dailė

Kūno kultūra

Geografija

Matematika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lietuvių kalba

Fizika

Chemija

Lenkų kalba

Matematika

Biologija  

Istorija

Lietuvių kalba 

Lietuvių kalba

Matematika

Biologija 

Lenkų kalba

Istorija

Kūno kultūra

Anglų kalba

Biologija

Fizika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Matematika

Muzika

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Dailė

Geografija

Anglų kalba

Muzika

Lietuvių kalba

Muzika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lenkų kalba

Dailė

Geografija  

Lietuvių kalba

Anglų kalba 

Matematika

Geografija

Kūno kultūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Informacinės technologijos

Fizika

Lietuvių kalba

Matematika

Chemija

Lenkų kalba

Istorija

Anglų kalba

Istorija

Matematika

Fizika 

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Chemija

Informacinės technologijos

Penktadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Tikyba

Technologijos

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Technologijos

Lenkų kalba

Tikyba

Lietuvių kalba

Chemija

Lenkų kalba 

Lenkų kalba

Chemija

Technologijos

Matematika

Tikyba

Fizika

Anglų kalba

                                                           

 

Diena

 

             

Pamoka

 

Ia

Ib

Ic

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lietuvių kalba

Geografija

Biologija

Matematika

Rusų kalba

Anglų kalba

Technologijos

Technologijos kas II sav.

Chemija

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Matematika

Anglų kalba

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

 

Muzika

Kūno kultūra

Anglų kalba

Matematika

Geografija

Biologija

Lietuvių kalba

 

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Fizika

Lietuvių kalba

Dailė

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Istorija

Rusų kalba

Informacinės technologijos

Fizika

Biologija

Matematika

Lietuvių kalba

Rusų kalba  

Dailė

Fizika

Chemija

Istorija

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Geografija

Matematika

Pilietiškumo pagrindai

Informacinės technologijos 

Kūno kultūra

Chemija

Lenkų kalba

Geografija

Matematika

Biologija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Technologijos

Technologijos kas II sav.

Kūno kultūra

Matematika

Anglų kalba

Pilietiškumo pagrindai

Geografija

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Anglų kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Muzika

Fizika

Matematika

Rusų kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Rusų kalba

Istorija

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba

Istorija

Informacinės technologijos

Anglų kalba

Rusų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Technologijos

Technologijos kas II sav.

Penktadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tikyba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Chemija

Kūno kultura

Biologija

Chemija

Fizika

Anglų kalba

Muzika

Lietuvių kalba

Tikyba

Lenkų kalba

Fizika

Biologija

Chemija

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

                                                                                          

 

Diena

 

             

Pamoka

 

IIa

IIb

IIc

Pirmadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Rusų kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Kūno kultūra

Rusų kalba

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Ekonomika

Kūno kultūra

Biologija

Matematika

Lietuvių kalba

Technologijos

Lenkų kalba

Muzika

Antradienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Chemija

Ekonomika

Matematika

Istorija

Muzika

Kūno kultūra

Dailė

Lenkų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Chemija

Tikyba

Rusų kalba

Fizika

Chemija

Matematika

Ekonomika

Rusų kalba

Informacinės technologijos

Istorija

Trečiadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Biologija

Chemija

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Informacinės technologijos

Tikyba

Lenkų kalba

Biologija

Chemija

Matematika

Informacinės technologijos

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Matematika

Lenkų kalba

Tikyba

Anglų kalba

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fizika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Matematika

Rusų kalba

Kūno kultūra

Pilietiškumo pagrindai

Lietuvių kalba

Muzika

Kūno kultūra

Matematika

Anglų kalba

Fizika

Lenkų kalba

Anglų kalba

Rusų kalba

Chemija

Matematika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Fizika

Penktadienis

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Istorija

Geografija

Lenkų kalba

Fizika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Istorija

Fizika

Lietuvių kalba

Dailė

Pilietiškumo pagrindai

Technologijos

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Dailė

Geografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Atnaujinta: 2021-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30