Projektui „Lietuva, Tėvyne mano....“ pasibaigus

 

Smagu prisiminti, kad II klasių mokiniai (dabar IIIa,b) 2019-2020 m.m. dalyvavo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projekte „Lietuva, Tėvyne mano…” („Pažink, suprask, dalyvauk“). Projektą kuravo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos – Mažena Zapolskaja, Marija Česonienė, Lilija Aleksandrovič. Projekto tikslas: peržiūrėjus pasirinktus spektaklius analizuoti ir aptarti turinį, spektakliuose aktualizuojamas temas, problemas, vertybes, veikėjų savybes, jausmus, poelgių priežastis ir pasekmes, kelti hipotezes, apibendrinti, vertinti, parengti kūrybinius darbus.
    Projekto I etapas – Teatras leidžia pažinti savo stiprybes, silpnybes bei jausmus. Mokiniai, perskaitę I. Šeiniaus romaną „Kuprelis”, mokykloje stebėjo LNDT režisieriaus P. Markevičiaus spektaklį „Kuprelis”, aptarė spektaklio veikėjų jausmus, poelgių priežastis, meilės, tapatybės, gimtosios kalbos išsaugojimo, kitokio atstūmimo, savęs ieškojimo temas; remdamiesi spektakliu rašė kūrybinius darbus (pasirinkto spektaklio veikėjo laišką mylimajam ar dienoraštį, kuriame atskleidė veikėjo jausmus, požiūrį, vidines savybes; rašinį „Kiekvienas iš mūsų esame kuprelis“) bei pristatė juos klasės draugams.
    Projekto II etapas – Kiekvienas iš mūsų neša savo naštą. Mokiniai, perskaitę ir aptarę Žemaitės apsakymą „Marti”, VVMT kovo 3 d. žiūrėjo G. Tuminaitės spektaklį „Marti”; remdamiesi matytu spektakliu sukūrė pateiktis, pristatė XX a. ir šiuolaikinės moters panašumus bei skirtumus, rašė kūrybinius darbus, remdamiesi kultūrine patirtimi.
    Projekto III etapas - „Štai tas žmogus: kaip didelė ugnis, / Jis ir sušildo, jis ir sunaikina.“ (Just. Marcinkevičius). Perkaičius Just. Marcinkevičiaus istorinę dramą ,,Mindaugas”, peržiūrėjus Vilniaus akademinio dramos teatro režisierės I. Bučienės spektaklį „Mindaugas” bei aptarus valdovo paveikslą bei jo vaidmenį istorijoje, mokiniai rašė straipsnį „Kodėl dėl tėvynės verta aukotis?”; svarstė ir aptarė žmogaus galimybes, kurios drauge yra ir grėsmės; palyginę kūrinio veikėją su jo prototipu, sukūrė J. Marcinkevičiaus istorinei dramai „Mindaugas” iliustracijų. Dalyvaudami projekte mokiniai susipažino su teatro menu, stebėjo aktorių vaidybą, aptarė reikšmingas temas, pasisėmė patirties – visa tai leido ieškoti, tyrinėti, pažinti, o svarbiausia tobulėti bei praturtėti dvasiškai.
                                             Projektą kuravusios lietuvių kalbos mokytojos – Mažena, Marija ir Lilija

     

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos