Pranešimai
Ruošiantis naujiems mokslo metams pateikiame Jums trumpą informaciją dėl testavimo or...
Skiepai nuo COVID-19 mokiniams
Ogłoszenie o procesie nauczania w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie
Mokslo metų pradžioje pirmų klasių mokiniai  gaus nemokamus vadovėlius
Rugpjūčio 19 dieną gimnazijos bendruomenė (Mokyklos Taryba, mokytojai, tėvų komitetų atsto...
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos gali...
Informacija apie vakciną paaugliams nuo COVID-19
Gerbiami tėvai/globėjai/rūpintojai, pasirinkusius mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokom...
Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ik...
Mokiniai, ketinantys mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje privalo iki mokslo...
Vaikų adaptacijos infografikai
Informuojame, kad birželio mėn. 23 d. nuo 12.00 val. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaz...