Konferencija „Vilnius – mano miestas“

Sausio 25 d. švenčiame Vilniaus 700 metų jubiliejų ir linkime miestui tolesnio klestėjimo! Šiandien tampame savo mylimo miesto istorijos liudininkais ir kartu su visais vilniečiais bei svečiais švenčiame tokį gražų jubiliejų...

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos bendruomenė ruošėsi šiai šventei visus 2022 metus, įgyvendino visų dalykų ir Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programos integruotą projektą „Vilnius – mano miestas“. Projekte buvo numatyti šie tikslai ir uždaviniai:

  • tobulinti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas integruojant dalykus su meniniu ugdymu;
  • sudaryti sąlygas tiriamajai veiklai, aktyviems mokinių mokymosi būdams ir metodams, mokinių saviraiškai ir asmenybės vystymuisi;
  • supažindinti su istoriniais, geografiniais, socialiniais ir kitų sričių faktais apie Vilnių, su miestui atsidavusiomis ir su juo susijusiomis asmenybėmis;
  • stiprinti tautinę ir pilietinę savimonę ir ugdyti meilę savo miestui;
  • paminėti artėjančią miesto 700-mečio sukaktį.  

Projekte dalyvavo visi mokyklos mokiniai - nuo priešmokyklinių grupių vaikų iki dvyliktokų. Mokiniai dalyvavo vienoje ar keliose projekto veiklose. Per metus buvo surengta daug įvairių renginių. Trumpai, skaičiais, tai atrodė taip: organizuota 13 kelionių, 11 parodų, 1 konkursas, 3 nuotolinės konferencijos, 1 susitikimas su knygos apie Vilnių autoriumi, 3 viktorinos, 15 teminių pamokų, 5 pamokos kitoje aplinkoje ir daug kitų renginių. Kiekvieno mažesnio ar didesnio projekto veiklas mokiniai ir mokytojai į(si)vertino pamokų metu. Daugumos renginių ataskaitas galima rasti gimnazijos svetainėje.

Viso projekto apibendrinamojoje konferencijoje pristatyti įdomiausi jo renginiai. Mokiniai apibendrino savo projektus pristatymų, filmų, inscenizacijų, dainų, šokių forma. Konferencijoje, skirtoje Vilniaus jubiliejui, negalima buvo apsieiti be gimtadienio torto! Jis buvo pagamintas iš kartono ir papuoštas žvaigždėmis, vėliavėlėmis, širdelėmis ir saldainiais su linkėjimais miestui trimis kalbomis (lenkų, lietuvių ir anglų).

Dėkojame visiems mokytojams, kurie organizavo visas su projektu susijusias veiklas, o mokiniams – už darbą, atsidavimą, idėjas, taip pat už meilę savo miestui!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos