LMMA projektas „Abiturientų ir jų mokytojų matematinių kompetencijų plėtojimas parengiant ir taikant/naudojant skaitmeninę matematikos mokymo(si) medžiagą“

  • Paskelbė : Halina Stankevič
  • Paskelbta: 2021-05-17
  • Kategorija: Pranešimai

LMMA projektas „Abiturientų ir jų mokytojų matematinių kompetencijų plėtojimas parengiant ir taikant/naudojant skaitmeninę matematikos mokymo(si) medžiagą“

VIEŠOS MATEMATIKOS KONSULTACIJOS ABITURIENTAMS

2021 m. balandžio 29 d.     Geometrija: teorija, faktai, principai, metodai

2021 m. gegužės 6 d.         Planimetrijos uždaviniai

2021 m. gegužės 13 d.       Stereometrijos uždaviniai

2021 m. gegužės 20 d.       Vektoriai

2021 m. gegužės 27 d.       Kombinatorika

2021 m. birželio 3 d.          Tikimybės

2021 m. birželio 10 d.        Statistika

vyks nuotoliniu būdu ketvirtadieniais nuo 17.00 val. Teams platformoje

Konsultacijas ves mokslininkai, VU dėstytojai ir patyrę matematikos mokytojai- praktikai, daug metų dirbantys matematikos valstybinio brandos egzamino vertintojais ir turintys didžiulę patirtį dirbant su abiturientais

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a151f11d0796e49769582c8a51d2dd72a%40thread.tacv2/1620408188134?context=%7b%22Tid%22%3a%22500c623b-600f-4aa0-a8b3-b7f01e12ef8c%22%2c%22Oid%22%3a%22ab2ee7ce-2814-4672-98ff-5462c032f778%22%7d

Sekite informaciją  http://mif.vu.lt/lmma/

Rašykite ir klauskite lmma.abiturientai@gmail.com


DALYKINIS IR METODINIS SEMINARAS 11-12 KLASIŲ MATEMATIKOS  MOKYTOJAMS

2021 m. gegužės 17 d. 17.00-19.00 val.  „Apie pagalbą Abiturientams rengiantis matematikos brandos egzaminui“

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f1b67ba14f14d489396d4abe634b1a7%40thread.tacv2/1620459057129?context=%7b%22Tid%22%3a%22500c623b-600f-4aa0-a8b3-b7f01e12ef8c%22%2c%22Oid%22%3a%22ab2ee7ce-2814-4672-98ff-5462c032f778%22%7d

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos