Gavėnios rekolekcijos

„Kai parpuola jaunas žmogus, tam tikra prasme parpuola žmonija. Tačiau taip pat tiesa yra tai, kad kai jaunas žmogus pakyla, tai prilygsta viso pasaulio atsikėlimui. Brangūs jaunuoliai, koks didžiulis potencialas yra jūsų rankose! Kokią jėgą nešiojatės savo širdyse!“

Popiežius Pranciškus

Balandžio 8 d. Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos bažnyčioje vyko Vilniaus Vladislovo Sirokomlės gimnazijos 5-8 ir I-IV klasių mokinių gavėnios rekolekcijos, kurių tema "Mūsų tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas ". Šia tema su mokiniais bendravo ir Susitaikymo pamaldų liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. M. Grabovski. Šv. mišių metu mokiniai noriai patarnavo, dalyvavo Dievo žodžio liturgijoje, atliko asmeninę velykinę išpažintį. Rekolekcijose sudalyvavo ir harcerių grupė.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. M. Grabovskiui, kad padėjo mokiniams paruošti savo širdis Velykų šventėms. Iš naujo atrasti Dievo meilės tikrovę, naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų.

Dėkojame V. Sirokomlės gimnazijos direktorei H. Marcinkevič ir direktoriaus pavaduotojoms E. Žilinskai ir R. Levickai už suteiktą pagalbą ir galimybę liudyti tikėjimą, skleisti Dievo meilės ir išganymo žinią tarp vaikų ir jaunimo mokykloje.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie jaunosios kartos dorinio ugdymo.

Tegul Viešpaties Prisikėlimas
pripildo mūsų širdis džiaugsmu, ramybe ir viltimi.

I. Geben

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos