Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

„Wileńskie Betlejem“

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2021-12-23
 • Category: Projekty PKHKpS

W grudniu bieżącego roku w naszym gimnazjum odbył się zintegrowany religijno-muzyczno-plastyczny projekt  „Wileńskie Betlejem“.

W ramach projektu od 1 do 20 grudnia wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w akcji charytatywnej „Jesteśmy Rodziną“. Ofiary zostały zebrane dla hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie.  Odpowiedzialni za akcję byli p. W. Buinowska i samorząd uczniowski.

W ramach projektu w gimnazjum odbyły się również zajęcia z plastyki i technologii w czasie których uczniowie ze wszystkich poziomów tworzyli kartki bożonarodzeniowe z życzeniami dla nauczycieli. Zajęcia organizowały nauczyciele technologii i plastyki p. J. Snieżko i p. A. Rynkiewicz.

22 grudnia odbyło się symboliczne dzielenie się opłatkiem całej społeczności naszego gimnazjum. Tego dnia o godz. 14.00 odbyła się Msza Święta w kościele p.w. św. Archaniola w Wilnie, którą celebrował proboszcz parafii ks. M. Grabowski. Po Mszy Świętej został wyświetlony film „Wileńskie Betlejem“, który nagrali uczniowie II klas gimnazjalnych. W czasie filmu zostało pokazane, jak św. s. Faustyna Kowalska przeżywała Święta Bożego Narodzenia. Film został stworzony na podstawie notatek z dzienniczka św. s. Faustyny. W nagrywaniu filmu udział wzięła również nauczycielka muzyki p. J. Dekevičienė, która z uczniami 8 klas  przygotowała i nagrała kolędy.

 Po projekcji filmu świąteczne życzenia złożyła Dyrektor gimnazjum p. H. Marcinkiewicz i ks. M. Grabowski. Wszystkim uczesnikom uroczystości zostały wręczone świąteczne kartki uczniów z życzeniami i opłatki. W uroczystości uczestniczyli administracija i nauczyciele gimnazjum oraz uczniowie i ich rodzice. Spotkanie opłatkowe zorganizowały nauczyciele religii I. Geben, s. Ż. Jarocka i L. Niewierowska.

Realizacja projektu przyniosła wiele kreatywności, radości i satysfakcji. Zainspirowani miłością, dobrocią, wdzięcznością i radością odważnie wkraczamy w Nowy Rok.

Życzymy wszystkim błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.15 - 16.00
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom