Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

  • Paskelbė : Halina Stankevič
  • Paskelbta: 2022-03-12
  • Kategorija: Renginiai

1990 m. kovo ll d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma vals­tybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Lands­bergis ir tarybos nariai.

Rusija nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklauso­mybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius j Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Šios dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių.Kaip sakoma istorija miegsta kartotis.

Kovo 11-oji Lietuvai reiškia viltį, atgimimą, išsilaisvinimą. Šiemet ne tik prisiminsime mums brangius istorinius įvykius, bet ir būsime drauge su Ukrainos žmonėmis.

Šiais metais mūsų gimnazijos mokiniai ir tėveliai paruošė šiuos stendus: vaikai su darželio grupių tėveliais gamino „Gedimino bokšto“ maketus. 6 klasių mokiniai, vadovaujami Jolantos Sniežko, pagamino „Erdvinį peizažą“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei. 2 klasės mokiniai iš būrelio „Origami pasaulyje“, vadovaujami Kristinos Chvoinickos ir 8b klasės mokiniai, vadovaujami Viktoro Lovčiko, ruošė teminius stendus.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos