Projektinė veikla
Kovo 17 dieną Ib ir IIc kl. mokinių grupė su lietuvių kalbos mokytoja I. Jurgeliene lankės...
Ib kl. mokinių grupelė su lietuvių kalbos mokytoja I.Jurgeliene kovo 9 d. lankėsi Jaunimo...
Priešmokyklinės grupės "Smurfai" penki ugdytiniai su tėvais (mokytojos A. Biekšienė ir R....
Nuo lapkričio pabaigos iki gruodžio 9 dienos 3a, 3b, 3c klasių mokiniai dalyvavo projekte...
Lapkričio mėnesį buvo vykdomas projektas ,,Lietuvoje gyvenantys paukščiai“. 3a, 3b, 3c kla...
Per dailės pamokas (mokyt. J. Snežko) 8 klasių mokiniai kūrė įvairių tautų atstovų portret...
Projektus įgyvendina fondas „Pagalba lenkams rytuose“ iš Lenkijos Respublikos Ministro Pir...
Spalio 27 dieną Ib kl. mokiniai Taja Leonovič, Martin Davidovič ir Karol Dominik Chmielevs...
Dalyvaudami  projekto „Atrandu save kaip skaitytoją“ pirmame etape 4a, 4b, 4c klasių...
Spalio 20-23 dienomis 12 klasių mokinių grupė vykdydama integruotą geografijos, dailės ir...
6a klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis – L. Aleksandrovič bei N. Kozlovsk...
2022-10-06 buvo atidaryta pirmoji mokinių kūrybinių darbų paroda iš ciklo ,,Mano hobis – t...