Dokumentai
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2021-03-31 15:55:01 608.1 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
MOK- numeriai kviečiamų mokytis Sirokomlės gimnazijoje 2021-2022 m.m. 2021-05-25 21:54:43 474.99 KB
2021–2022 m. m. pirmų klasių sąrašai 2021-06-30 12:27:51 382.22 KB
2021–2022 m. m. 2-III (gimnazijos) klasių sąrašai 277.01 KB