Dokumentai
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2021-03-01 20:47:53 107.25 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2021-03-01 20:47:53 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2021-03-01 20:47:53 360.04 KB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2021-08-10 19:55:06 220.59 KB
Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai – atsakymai apie skiepus nuo COVID-19 438.61 KB
Abiturientų atmintinė 2021 2021-05-04 16:51:46 11.59 MB