Dokumentai
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 6–10 metų amžiaus vaikams 2021-09-13 21:03:25 818.99 KB
2021-2022 m.m. valgiaraštis 5-12 klasių mokiniams 2021-09-13 21:03:25 2.33 MB
Moksleivių nemokamo maitinimo sauso maisto davinys 2021-09-13 21:03:25 466.43 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-24 2021-09-13 21:03:25 229.73 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-01 2021-09-13 21:03:25 777.41 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos metodinės rekomendacijos „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosiomis situacijomis, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“ 2021-09-13 21:03:25 676.18 KB
Informacija dėl nemokamo priešmokyklinukų ir pirmokų maitinimo 2020-2021 m.m. 2021-09-13 21:03:26 379.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-13 21:03:26 372.08 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2020-08-26 2021-09-13 21:03:26 195 KB
6–10 metų vaikų 15 dienų pusryčių valgiaraštis 2021-09-13 21:03:26 1 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams 2021-09-13 21:03:26 4.09 MB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2021-09-13 21:03:26 396.16 KB