Dokumentai
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m. 2021-09-09 19:24:22 250.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2021-2022 m. m. 2021-09-09 19:24:22 209.83 KB
Įsakymas dėl gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėties 2021-09-09 19:24:22 208.99 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-08-31 2021-09-09 19:24:22 235.4 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 6.53 MB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 272.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-09-09 19:24:23 350.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 325.47 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 96.73 KB