Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Współpracujemy

INSTYTUCJE PARTNERSKIE
 
Służba Ochrony Praw Dziecka
Pedagogiczno-Psychologiczna Służba w Wilnie
Litewskie Centrum Dzieci i Młodzieży (realizacja programu DofE)
Litewskie Centrum Edukacji Pozalekcyjnej Uczniów

Centrum Bezpiecznego Miasta Wilna
Centrum Rozwoju Edukacji
Centrum Doskonalenia Szkół
Centrum Edukacyjne w Trokach
Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (VILNIUS TECH)
Uniwersytet Wileński

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie „Wydział Ekonomiczno-Informatyczny”
Konsultant edukacyjny w Wilnie „Kastu International“
Ośrodek szkoleniowy w Wilnie „Kalba.lt“
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ,,Macierz Szkolna”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki
Polski Teatr w Wilnie
Polskie Studio Teatralne w Wilnie „Teatr Studio“
Teatr „Raganiukės“
Muzeum Władysława Syrokomli
Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

Planetarium Uniwersytetu Wileńskiego
Narodowa Galeria Sztuki
Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa
Muzeum Sztuki Stosowanej i Wzornictwa
Litewskie Muzeum Narodowe
Muzeum MO
Litewskie Muzeum Kolejnictwa

Studio tańca Tomasa Petreikisa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 1 w Markach
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle 
Szkoła Podstawowa im. Adama Makłakiewicza w Mszczonowie

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
Gimnazjum im. Vytauto Žemkalnio w Poniewieżu

Gimnazjum im. Vydūno w Kłajpedzie
Gimnazjum Artystyczne im. Juozo Grušo w Kownie
Gimnazjum Tuskulėnų w Wilnie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie

Gimnazjum „Santaros“ w Wilnie
Gimnazjum im Giedymina w Niemenczynie
Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole
Szkoła Początkowa „Žiburio” w Wilnie

Szkoła-Przedszkole „Wilia“
Szkoła-Przedszkole „Vaivorykštė”
Przedszkole „Gelvonėlis“
Przedszkole „Karuselė”
Przedszkole „Raktelis”

Przedszkole „Ramunėlė“
Przedszkole „Vėjelis”
Przedszkole „Vėrinėlis”
Kościół św. Rafała Archanioła w Wilnie
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
Dom Opieki Społecznej na Antokolu w Wilnie
Schronisko dla zwierząt „Tautmilės globa“

Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie