Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Proces nauczania

Proces nauczania w roku szkolnym 2021-2022

1. Początek roku szkolnego - 1 września 2021 r.

2. Proces nauczania trwa odpowiednio:
2.1. Uczniom klas początkowych  – 175 dni.
2.2. Uczniom klas 5-8, 9-10 (I-II gimnazjalne)  – 185 dni.
2.3. Uczniom klas 11 (III gimnazjalne)  – 180 dni.
2.4. Uczniom klas 12 (IV gimnazjalne) – 170 dni.

3. Czas trwania wakacji:

Jesienne 2021-11-03 – 2021-11-05
Zimowe (Bożonarodzeniowe) 2021-12-27– 2022-01-07 
Zimowe 2022-02-14 – 2022-02-18
Wiosenne (Wielkanocne) 2022-04-19 – 2022-04-22
Letnie wakacje uczniom klas 1-4 2022-06-10 – 2022-08-31
Letnie wakacje uczniom klas 5-10 (II gimnazjalne) 2022-06-27 – 2022-08-31
Letnie wakacje uczniom klas 11 (III gimnazjalne) 2022-06-17 – 2022-08-31

4. Półrocza trwają w następujących terminach:
 

Klasy

I półrocze II  półrocze
Uczniom klas 1-4
od 09-01 do 01-21

 
od 01-24 do 06-09
Uczniom klas 5-8, 9-10 (I-II gimnazjalne) od 01-24 do 06-23
Uczniom klas 11 (III gimnazjalne) od 01-24 do 06-16
Uczniom klas 12 (IV gimnazjalne) od 01-24 do 05-26

Odnowiono: 2021-12-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie