Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021–2022
1
1a klasa Renata Jabłońska
1b klasa Lilia Bluj
1c klasa Teresa Kolendo

2
2a klasa Krystyna Chwojnicka
2b klasa Łucja Godwod
2c klasa Alina Łaksztauskienie

3
3a klasa Waleria Skirtun
3b klasa Żanna Tomaszewicz
3c klasa Wiesława Czernigowska

4
4a klasa  Zofia Surwiło
4b klasa Beata Bołondź
4c klasa Krystyna Gajlewicz

5
5a klasa Wiesława Gawerska-Żwirblis
5b klasa Łucja Minowicz

6
6a klasa Lilia Aleksandrowicz
6b klasa  Grażyna Berdešiūtė-Starynina
6c klasa Marzena Dzisiewicz

7
7a klasa Natalija Kozłowskaja
7b klasa Barbara Dajnowicz
7c klasa Jolanta Dekiawiczienie

8
8a klasa Renata Juzokienie
8b klasa Anżelika Nowogrodska
8c klasa Helena Kulik

I
Ia klasa Ina Staikuniene
Ib klasa Halina Stankiewicz
Ic klasa Teresa Michniewicz

II
IIa klasa Mażena Zapolskaja
IIb klasa Maria Narkiewicz
IIc klasa Wiktor Łowczyk

III
IIIa klasa Vida Navelskiene
IIIb klasa Ernesta Zabulienė
IIIc klasa  Jolanta Śnieżko

IV
IVa klasa Teresa Barkowska
IVb klasa Danuta Korkus

Odnowiono: 2021-12-21
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie