Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Komisja ds. Dobra Dziecka

Skład Komisji ds. Dobra Dziecka w r. szk. 2022-2023

 • Ewa Żylinska – wicedyrektor, przewodnicząca komisji.
 • Lucija Chaleckaja – psycholog, zastępca przewodniczącej komisji.

Członkowie:

 • Jurgita Stankevičienė – pedagog specjalny;
 • Bożena Szafranowicz-Lis – pedagog specjalny;
 • Alina Masztaler – logopeda;
 • Jolanta Rinkūnienė – psycholog;
 • Wioleta Wincewicz – pedagog socjalny;
 • Halina Murmienė - specjalista do spraw zdrowia publicznego;
 • Lilija Aleksandrowicz – starszy nauczyciel języka litewskiego, sekretarz komisji;
 • Jolanta Dekevičienė – starszy nauczyciel muzyki;
 • Natalija Rumiancewa – starszy nauczyciel języka angielskiego.

Vaikų gerovės komisija Odnowiono Rozmiar
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2022-2023 m. m. 2023-01-31 15:18:03 206.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2023-01-31 15:18:03 1.1 MB
Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudėties 2023-01-31 15:18:03 362.34 KB
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-01-31 15:18:03 245.42 KB
Įsakymas dėl krizių valdymo komandos sudėties gimnazijoje 2023-01-31 15:18:03 187.7 KB
OLWEUS mokyklos pažymėjimas 2023-01-31 15:18:03 424.29 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2023-01-31 15:18:03 914.86 KB
Įsakymas dėl 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-112. (1.3.) „Vaiko gerovės komisijos sudėties“ pakeitimo 2023-01-31 15:18:03 148.14 KB
Įsakymas dėl gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėties 2023-01-31 15:18:03 208.99 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-08-31 2023-01-31 15:18:03 235.4 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 6.53 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 325.47 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-01-31 15:18:04 459.94 KB

Odnowiono: 2022-11-13
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie