Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Komisja ds. Dobra Dziecka

Skład Komisji ds. Dobra Dziecka w r. szk. 2023-2024

 • Ewa Żylinska – wicedyrektor, przewodnicząca komisji.
 • Lucija Chaleckaja – psycholog, zastępca przewodniczącej komisji.

Członkowie:

 • Bożena Szafranowicz-Lis – pedagog specjalny;
 • Alina Masztaler – logopeda;
 • Anželika Karsokė – psycholog;
 • Wioleta Wincewicz – pedagog socjalny;
 • Halina Murmienė - specjalista do spraw zdrowia publicznego;
 • Lilija Aleksandrowicz – starszy nauczyciel języka litewskiego, sekretarz komisji;
 • Jolanta Dekevičienė – starszy nauczyciel muzyki;
 • Natalija Rumiancewa – starszy nauczyciel języka angielskiego.

Vaikų gerovės komisija Odnowiono Rozmiar
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 197.53 KB
Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudėties 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 243.25 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2023-2024 m. m. 2023-09-13 15:55:55 120.39 KB
Įsakymas dėl krizių valdymo komandos sudėties gimnazijoje 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 156.88 KB
OLWEUS mokyklos pažymėjimas 2023-09-13 15:55:55 424.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 6.53 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 325.47 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:56 183.35 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2024-01-11 10:08:54 1.1 MB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:56 96.73 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2024-01-11 10:08:54 914.86 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2024-02-09 20:13:42 459.94 KB

Odnowiono: 2024-04-18
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie