Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Komisja ds. Dobra Dziecka

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties

Skład Komisji ds. Dobra Dziecka w r. szk. 2020-2021

 • Eva Žilinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.
 • Agnieška Brovinienė –  socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja.
 • Lilija Aleksandrovič – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė.
 • Lucija Chaleckaja – psichologė, komisijos narė.
 • Jolanta Dekevičienė – muzikos vyresnioji mokytoja, komisijos narė.
 • Alina Lakštauskienė –  pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, komisijos narė.
 • Jurgita Stankevičienė – specialioji pedagogė, komisijos narė.
 • Alina Vysocka – Šiaučiūnė – logopėdė, komisijos narė.

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2020-2021 m. m.

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Dokumentai

Vaikų gerovės komisija Odnowiono Rozmiar
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m. 2021-09-09 19:24:22 250.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2021-2022 m. m. 2021-09-09 19:24:22 209.83 KB
Įsakymas dėl gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėties 2021-09-09 19:24:22 208.99 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-08-31 2021-09-09 19:24:22 235.4 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 6.53 MB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 272.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-09-09 19:24:23 350.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 325.47 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 96.73 KB

Odnowiono: 2021-03-14
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom