Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Logopeda

Logopeda

Alina Masztaler Logopeda

Gabinet Nr. 315,  III piętro

Godziny pracy

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.00 – 15.00

12.30 – 13.00

8.00 – 12.30
13.00 – 14.30

Antradienis

7.00 – 16.15

12.30 – 13.00

7.15 – 12.30
13.00 – 13.55
14.45 – 16.15

Trečiadienis

9.50 – 16.00

12.30 – 13.00

9.50 – 12.30
13.00 – 13.55
14.45 – 15.30

Alina Wysocka–Šiaučiūnė Logopeda

Gabinet Nr. 315,  III piętro

Godziny pracy

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų laikas

Pirmadienis

-

-

-

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

9.00 – 18.30 14.00 – 14.30 9.00 – 15.30
Penktadienis 9.00 – 18.00 14.00 – 14.30

9.00 – 12.00

Contacts

Email Pisać

Logopedės veikla

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Odnowiono: 2024-02-21
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie