Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Rekrutacja

Dyrekcja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie informuje, że rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2022/2023 odbywa się od 1 do 31 marca. Prosimy wszystkich rodziców przyszłych pierwszoklasistów, a także nowych uczniów do klasy piątej, dziewiątej i jedenastej oraz do innych klas, którzy chcą, aby w przyszłości ich dziecko uczyło się w naszej szkole o złożenie wniosku drogą elektroniczną w systemie rejestracji szkół miasta Wilna  https://svietimas.vilnius.lt

Składając wniosek, rodzice mogą wskazać 3 szkoły. Jako pierwsza powinna być wymieniona ta najbardziej upragniona (mamy nadzieję, nasza). We wniosku obowiązkowo należy wskazać szkołę przydzieloną przez samorząd według miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie system elektroniczny nie pozwoli na rejestrację. Sprawdzić szkoły według miejsca zamieszkania można na https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Gimnazjum realizuje programy szkoły początkowej, podstawowej i średniej wraz z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę i przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. W gimnazjum każdy uczeń może się uczyć i rozwijać według swych potrzeb i umiejętności. Nasi uczniowie osiągają zwycięstwa w różnorodnych olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą. 
Więcej informacji – w dokumentach o rekrutacji na stronie www.syrokomla.lt  W razie niejasności prosimy o zdalny kontakt mailowo rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt oraz telefonicznie: 852751047 lub 868276681.

Dokumenty

Priėmimas į gimnaziją Odnowiono Rozmiar
Busimų pirmokų priskirstymas į klases Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 288.99 KB
Atnaujinti priimtų mokinių sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 06-10 2022-06-20 10:52:06 103.27 KB
Atnaujinti priimtų mokinių sąrašai su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 107.2 KB
Priimtų mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK 2022-2023 m. m. 2022-06-20 10:52:06 104.69 KB
Kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023m.m. sąrašai 2022-06-20 10:52:06 106.74 KB
Įsakymas dėl 2022 m. mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-06-20 10:52:06 186.36 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2022 m. grafikas 2022-06-20 10:52:06 266.65 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo 2022-06-20 10:52:06 520.38 KB
2022 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-09-08 15:18:54 645.68 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2022-2023 m.m. įvertinimo tvarka 2022-09-08 15:18:54 465.93 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2022 m. grafikas (pl) 2022-06-20 10:52:06 204.15 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2022-03-09 2022-06-20 10:52:06 262.15 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-06-20 10:52:06 608.1 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-09-08 15:18:54 810.06 KB

Odnowiono: 2022-10-03
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie