Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI W WILNIE NA 2024-2025 R. SZK.

Dyrekcja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie informuje, że podstawowa rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2024-2025 odbywa się od 1 do 31 marca.

Prosimy wszystkich rodziców przyszłych pierwszoklasistów, a także nowych uczniów, którzy chcą, aby w przyszłości ich dziecko uczyło się w naszej szkole o złożenie wniosku drogą elektroniczną w systemie rejestracji szkół miasta Wilna  https://svietimas.vilnius.lt

Rodzice dzieci grup przedszkolnych i uczniów obecnych klas 4, 8, 10 naszego gimnazjum od 1 do 31 marca również powinni złożyć wniosek drogą elektroniczną (do nowych 1 klas, jak też do 5, 9 i 11 klas) w systemie rejestracji szkół miasta Wilna   https://svietimas.vilnius.lt

Składając wniosek, rodzice mogą wskazać 3 szkoły. Jako pierwsza powinna być wymieniona ta najbardziej upragniona (mamy nadzieję, nasza). We wniosku obowiązkowo należy wskazać szkołę terytorialną, przydzieloną przez samorząd według miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie system elektroniczny nie pozwoli na rejestrację. Sprawdzić szkoły według miejsca zamieszkania można na https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Gimnazjum realizuje programy szkoły początkowej, podstawowej i średniej wraz z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę i przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. W gimnazjum każdy uczeń może się uczyć i rozwijać według swych potrzeb i umiejętności. Nasi uczniowie osiągają zwycięstwa w różnorodnych olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą. 

Do grup przedszkolnych naszego gimnazjum również należy składać podania w tym samym systemie.

Więcej informacji – w dokumentach o rekrutacji na stronie www.syrokomla.lt  W razie niejasności prosimy o zdalny kontakt mailowo rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt oraz telefonicznie: +370 52751047 lub +370 68276681.

Dokumenty

Priėmimas į gimnaziją Odnowiono Rozmiar
Mokinių, priimtų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m. m., MOK- sąrašai 2024-06-07 16:34:44 101.57 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m. m., sąrašai 2024-06-07 16:34:44 123.92 KB
2024 Mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašas 2024-06-07 16:34:44 117.03 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją 2024-2025 m.m. komisijos sudarymo 2024-06-07 16:34:44 278.15 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m.m. įvertinimo tvarka 2024-06-07 16:34:44 1.57 MB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2024 m. grafikas 2024-06-07 16:34:44 172.54 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2024-06-07 16:34:44 8.39 MB
Pirmokų adaptacija ir rekomendacijos tėvams 2024-06-07 16:34:44 14.44 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2024-06-07 16:34:44 147.44 KB
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-06-07 16:34:44 265.88 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-06-07 16:34:44 262.07 KB
2024-2025 m.m. klasių komplektavimas su MOK-numeriais 299.91 KB

Odnowiono: 2024-02-29
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie