Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Rekrutacja

Dyrekcja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie informuje, że rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2021/2022 odbywa się od 1 do 31 marca. Prosimy wszystkich rodziców przyszłych pierwszoklasistów, a także nowych uczniów do klasy piątej, dziewiątej i jedenastej oraz do innych klas, którzy chcą, aby w przyszłości ich dziecko uczyło się w naszej szkole o złożenie wniosku drogą elektroniczną w systemie rejestracji szkół miasta Wilna  https://svietimas.vilnius.lt

Składając wniosek, rodzice mogą wskazać 3 szkoły. Jako pierwsza powinna być wymieniona ta najbardziej upragniona (mamy nadzieję, nasza). We wniosku obowiązkowo należy wskazać szkołę przydzieloną przez samorząd według miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie system elektroniczny nie pozwoli na rejestrację. Sprawdzić szkoły według miejsca zamieszkania można na https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Gimnazjum realizuje programy szkoły początkowej, podstawowej i średniej wraz z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę i przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. W gimnazjum każdy uczeń może się uczyć i rozwijać według swych potrzeb i umiejętności. Nasi uczniowie osiągają zwycięstwa w różnorodnych olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą. 
Więcej informacji – w dokumentach o rekrutacji na stronie www.syrokomla.lt  W razie niejasności prosimy o zdalny kontakt mailowo rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt oraz telefonicznie: 852751047 lub 868276681.

Dokumenty

Priėmimas į gimnaziją Odnowiono Rozmiar
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2021-03-31 15:55:01 608.1 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
MOK- numeriai kviečiamų mokytis Sirokomlės gimnazijoje 2021-2022 m.m. 2021-05-25 21:54:43 474.99 KB
2021–2022 m. m. pirmų klasių sąrašai 2021-06-30 12:27:51 382.22 KB
2021–2022 m. m. 2-III (gimnazijos) klasių sąrašai 277.01 KB

Odnowiono: 2021-03-14
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom