Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Biblioteka i czytelnia

KILKA SŁÓW O BIBLIOTECE SZKOLNEJ

                                 Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór”
                                                                                                                    T. Carlyle
    Istotnym elementem szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna, która funkcjonuje od początku istnienia szkoły. Poprzez swoją działalność biblioteka służy uczniom, nauczycielom i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji oraz świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w rożnych postaciach i za pośrednictwem sprzętu komputerowego.
    W drugim pomieszczeniu znajduje się Czytenia wyposażona w sprzęt komputerowy i kserokopiarkę. Sprzęt ten pozwala dziś czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiadomości, rozwijanie zainteresowań, a nauczycielom umożliwia wprowadzanie nowych form zdobywania informacji, wykorzystując Internet i programy multimedialne podczas zajęć dydaktycznych.
    Funkcję nauczyciela – bibliotekarza pełni Elwyra Jurałowicz i Maria Oleńska.
    Uczniowie pomagają w organizacji różnych imprez promujących działalność szkoły, biblioteki i czytelnictwa: Kiermaszu Świątecznego, Światowych Dni Książki i Praw Autorskich oraz pomagają wykonywać prace biblioteczne.
    Przez cały okres działalności biblioteka systematycznie zwiększała swoje zbiory. Obecnie zbiory liczą 17296 tomów (beletrystyka, literatura popularnonaukowa i fachowa), posiada 27341 egzemplarzy podręczników oraz zbiory specjalne (płyty dvd, cd). Biblioteka prenumeruje czasopisma m. in.: „Kurier Wileński“, „Aplinka“, „Švietimas“, „Literatūros Barai“.
    W bibliotece rozpoczął się ważny etap polegający na stopniowej komputeryzacji zbiorów przy pomocy programu TAMO BIBLIOTEKA. W bliskiej przyszłości zbiory biblioteki wypożyczania będą już elektronicznie. Program będzie rejestrował każde wypożyczenie i zwrot, tworzyć niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne, karty analityczne czytelników i karty książek.

Biblioteka i czytelnia są czynne
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.30

Biblioteka


Czytelnia


Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie