Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Realizacja Programu Kształcenia Humanistycznego poprzez Kulturę

Realizacja Programu Kształcenia Humanistycznego poprzez Kulturę

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų taikymo programa

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

Odnowiono: 2021-01-18
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom