Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Rada gimnazjum

Rada gimnazjum

Rada gimnazjum składa się z 15 członków: 5 nauczycieli, 5 rodziców, 5 uczniów.

Członkowie Rady gimnazjum w roku 2022

Nauczyciele
1. Wiesława Czernigowska - nauczyciel ekspert nauczania początkowego
2. Marija Česonienė – nauczyciel metodyk języka litewskiego
3. Łucja Minowicz – nauczyciel metodyk języka polskiego, starszy nauczyciel biologii
4. Anżelika Nowogrodska – nauczyciel metodyk biologii
5. Mirosława Wartacz-Wartecka – nauczyciel metodyk języka angielskiego

Rodzice
1. Jolanta Maculewicz
2. Jolanta Szocik
3. Ewa Jankowska
4. Łucja Krepsztul
5. Alina Zubkevičienė

Uczniowie
1. Rolandas Antropikas (IIc)
2. Dominikas Cziczkinas (IIIc)
3. Dominika Surginewicziute (IIIc)
4. Dominika Tomaszewicz (8c)
5. Adriana Trofimowa  (IIIa)

Odnowiono: 2022-09-23
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie