Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wizja, misja, filozofia

Wizja

Otwarte na zmiany, odnoszące sukcesy gimnazjum, w którym pielęgnowane są tradycje i zauważona każda osobowość.

Misja

Gimnazjum zapewnia wychowanie przedszkolne oraz jakościową edukację na poziomie szkoły początkowej, podstawowej i średniej, realizując elementy Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę. Tworzy warunki nie tylko do odkrywania własnej indywidualności, ale także do rozwoju osobowości twórczej, zdolnej do skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wartości:

Otwartość. Społeczność gimnazjum jest otwarta na przyjęcie nowych idei, na zmiany i współpracę z innymi placówkami oświatowymi oraz partnerami społecznymi, promuje swoją działalność w różnorodnych mediach społecznościowych.

Odpowiedzialność. Stawiając wysokie wymagania sobie i innym, członkowie społeczności gimnazjalnej rzetelnie ustosunkowują się do swych obowiązków, odpowiedzialnie podejmują decyzje i sumiennie wykonują postawione zadania.

Kreatywność. Gimnazjum cechuje dążenie do pozytywnych zmian, dbanie o lepsze jutro poprzez oryginalne i stosowne rozwiązania, twórcze podejście do sytuacji, tworzenie nowych koncepcji.

Wspólnota. Uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, personel techniczny – wszyscy tworzą jedną wspólnotę gimnazjum o wielopokoleniowych więzach, trwałych tradycjach i swoistej kulturze. Każdy członek wspólnoty ma możliwość rozwoju, jest szanowany, wysłuchany i zauważony.          

Humanitaryzm. W gimnazjum są propagowane ogólnoludzkie wartości: miłość i życzliwość, miłosierdzie i wyrozumiałość, szacunek dla każdego człowieka. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dążenie do harmonii ze sobą i innymi.

Filozofia

„Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą”  Jan Twardowski

 

Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie