Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Kariera ucznia

Działania Centrum Kariery Ucznia (Centrum Doradztwa Zawodowego) mają na celu pomóc uczniowi świadomie wybrać odpowiednie mu formy kształcenia i zatrudnienia, a także okazać pomoc w określeniu swoich możliwości wyboru zawodu, aby mógł zdobyć kompetencje zawodowe i zaplanować rozwój kariery.

Celem Centrum Kariery Ucznia  jest wspieranie działań szkoły mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, przystosowanie do nowych warunków pracy, itp), wyposażenie ucznia w niezbędne kompetencje zawodowe.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie