Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Pedagog specjalny

Božena Šafranovič – Lis Specialioji pedagogė

Kabinetas Nr. 315,  III aukštas

Godziny pracy

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 15.30

13.00 – 13.30 

8.00 –13.00

Antradienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

8.00 –12.00

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30

13.00 – 13.30

8.00 –13.00
Penktadienis 7.30 – 15.30 12.00 – 12.30

8.00 –12.00


Jurgita Stankevičienė Pedagog specjalny

Gabinet Nr. 315,  III piętro

Godziny pracy

Savaitės dienos

Darbo laikas

Priėmimo valandos

Trečiadienis

7.30 – 13.00

7.30 – 8.00
Ketvirtadienis 7.00 – 13.00

8.00 – 12.00

Contacts

Email Pisać

Specialiosios pedagogės veikla

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį specialiojo pedagogo kabinete ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje
Odnowiono: 2022-11-13
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie