Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Gratulacje 2019-2021 r.szk.

Osiągnięcia w latach 2019-2021


Gratulujemy uczennicy  klasy 5c Danieli Sokołowej za zajęcie I miejsca w Republikańskim Konkursie Rysunków Komputerowych „Moja rodzina“ w grupie uczniów klas 5-6. Do konkursu uczennicę przygotowała nauczycielka technologii informacyjnych Halina Stankiewicz.


Gratulujemy Katarzynie Liman (kl. IIIb) zajęcia I miejsca i Brygicie Alaszewicz (kl. IIa) za otrzymanie wyróżnienia w Republikańskiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (obcego) na etapie miejskim. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka rosyjskiego p. Helenie Kulik za przygotowanie uczennic do olimpiady.


Gratulujemy Sylwii Rogoża (klasa IVb) za zajęcie III miejsca w Republikańskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na etapie miejskim. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka polskiego p. Lucynie Minowicz za przygotowanie uczennicy do olimpiady.


Gratulujemy Marii Roszczyńskiej (klasa 6c) za zajęcie III miejsca w Olimpiadzie z Biologii wśród uczniów klas 5-8 m. Wilna . Dziękujemy nauczycielce metodykowi biologii p. Anżelice Nowogrodskiej za przygotowanie uczennicy do olimpiady.


Gratulujemy Inesie Urbanowicz (klasa Ib) za zajęcie II miejsca w Olimpiadzie Języka Litewskiego dla uczniów szkół mniejszości narodowych. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka litewskiego p. Mariji Česonienė za przygotowanie uczennicy do olimpiady.


Gratulujemy Ewelinie Grigutė (grupa przedszkolna „Elfy”) – laureatce konkursu poezji śpiewanej „Rozśpiewane zwrotki” grup przedszkolnych i klas początkowych miasta Wilna. Gratulujemy nauczycielkom Jolancie Dekevičienė i Marii Stacevičienė za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Gratulujemy Marii Roszczyńskiej (klasa 6c) za zajęcie III miejsca w Republikańskim Konkursie z języka litewskiego „Odė mėgstamiausiam knygų herojui“. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka litewskiego p. Mariji Česonienė za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Gratulujemy Konstantemu Bluj Stodulskiemu (klasa 2a) za zajęcie III miejsca w konkursie dla uczniów klas początkowych m. Wilna p.t. „Mój zdrowy i smaczny talerz śniadaniowy''. Konkurs został ogłoszony przez ,,VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRAS“.


Gratulujemy Damianowi Jałowik (klasa Ib) za zajęcie II miejsca i Oliwerowi Jacunskiemu (klasa 7) za zajęcie III miejsca w Republikańskiej Olimpiadzie Technologii wśród uczniów m. Wilna 2021 roku. Dziękujemy nauczycielom technologii p. Annie Rynkiewicz i p. Waldemarowi Oleszkiewiczowi za przygotowaniu uczniów do olimpiady.


10 uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym „Olimpis 2020 – Rudens sesija“. Nasi uczniowie otrzymali 2 medale, 22 dyplomy i jedno podziękowanie za udział. Dyplom I stopnia i medal otrzymał w komkursie z technologii informacyjnych Edwin Aleksandrowicz (6a), dyplom II stopnia – Wiktorija Brigita Brilling (2). Dyplom I stopnia w konkursie z języka litewskiego otrzymała Wiktorija Brigita Brilling (2). Dyplomy I stopnia w konkursie z języka angielskiego otrzymali uczniowie: Wiktorija Brigita Brilling (2), Natasza Sonia Czubaszek (4b),  Edwin Aleksandrowicz (6a), Kasper Lomowski (6a), Grzegorz Edwin Czubaszek (8b), Natalija Januszkiewicz (9c), dyplomy II stopnia otrzymali uczniowie: Aleksander Parchomenko (6a), Sebastian Ilcewicz (6a), Dominika Leolian (7). Dyplom I stopnia i medal w konkursie z matematyki otrzymała Wiktorija Brigita Brilling (2), dyplom I stopnia otrzymał Aleksander Parchomenko (6a), dyplom II stopnia otrzymał Edvin Aleksandrowicz (6a) ir Sebastian Ilcewicz (6a). Dyplom I stopnia z hstorii otrzymał Aleksander Parchomenko (6a) ir Patryk Jan Sawko (6a), dyplom II stopnia otrzymał Sebastian Ilcewicz (6a). Dyplom I stopnia z biologii otrzymała Wiktorija Brigita Brilling (2). Dyplom II stopnia z geografii Sebastian Ilcewicz   (6a) ir Aleksander Parchomenko (6a). List dziękczynny za zorganizowanie konkursu otrzymała nauczycielka języka angielskiego Swietłana Żurowicz. Listy dziękczynne otrzymali nauczyciele, których uczniowie zajęli I-III miejsca w konkursie. Są to nauczyciele: nauczycielka technologii informacyjnych Halina Stankiewicz, nauczycielka matematyki Iwona Janczewska, nauczycielki języka angielskiego Swietłana Żurowicz ir Anna Szlachtowicz, nauczycielka geografii Iwona Gołubowska.


Gratulujemy  Justynie Janczewskiej (klasa IIc) za zajęcie IV miejsca  w Republikańskim Konkursie Informatycznym „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2020“. Organizatorzy Konkursu: VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras ITMC i Ugdymo plėtotės centras UPC. Dziękujemy starszej nauczycielce technologii informacyjnych p. Halinie Stankiewicz za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Gratulujemy Danielowi Aleksowi Marcinkiewicz (klasa IIa) za zajęcie III miejsca, Danieli Szlempo (klasa 1b) za zajęcie I miejsca, Dominice Żukowskiej (klasa 2c)  za zajęcie II miejsca w eliminacjach centralnych XXIX Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Litwy „KRESY 2020“. Dziękujemy nauczycielce języka polskiego p. Wiesławie Gawerskiej Żwirblis oraz nauczycielkom klas początkowych p. Łucji Godwod i p. Wiesławie Czernigowskiej za przygotowanie uczniów do konkursu.


Gratulujemy uczennicom naszego gimnazjum Iewie Aleksandrowicz 12b kl., Erneście Priszmont 11a kl., Paulinie Jurewicz 8b kl., których rysunki trafiły na wystawę w Międzynarodowym Konkursie Prac Twórczych Dzieci i Młodzieży. Do konkursu uczennice przygotowały nauczycielka plastyki Jolanta Snieżko i nauczycielka IT Halina Stankiewicz.


Gratulujemy uczennicom 8b klasy Adrianie Kowalewskiej i Jelizawecie Czumakowej – laureatkom republikańskiego konkursu rysunków „Jungtinės Tautos, kurių man reikia". Organizator konkursu – Ministerstwo Spraw Zewnętrznych RL. Konkurs został zorganizowany na 75-ą rocznicę ONZ. Do konkursu uczennice przygotowała wychowawczyni 8b klasy Halina Stankiewicz.


Gratulujemy uczennicy 8b klasy Jelizawecie Czumakowej – laureatce republikańskiego Konkursu Iliustracji Piosenek Krajów Europejskich, poświęconemu Dniowi Języków Europejskich. Jelizaweta ziliustrowała polską piosenkę „Czerwone maki na Monte Cassino“. Do konkursu uczennicę przygotowała wychowawczyni 8b Halina Stankiewicz.


Gratulujemy Dorocie Rud (klasa IIIb) za zajęcie II miejsca w 31. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego wśród uczniów szkół Litwy. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka polskiego p. Lucynie Minowicz za przygotowanie uczennicy do olimpiady.


Gratulujemy 42 uczniom naszego gimnazjum, którzy pomyślnie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym „Olimpis 2020 – Pavasario sesija“. Uczniowie w konkursie otrzymali 11 medali, 43 dyplomy i 6 listów dziękczynnych. Dyplomy I stopnia w konkursie z technologii informacyjnych otrzymali: Edwin Aleksandrowicz (5a), Oliwer Trofimow (5a), Kamil Hussain (6a), Adomas Szirwinski (6a), Tomasz Martinkewicz (7b), Kamila Dziczkowska (8a), Rolandas Antropikas (8c), Daniel Aleks Marcinkewicz (9a), Kamila Pawłowa (9a), Patricija Rinkevičiūtė (9a), Ernest Karczenko (11a); dyplomy II stopnia w konkursie z technologii informacyjnych otrzymali: Jakub Petkiewicz (7a), Darja Sziszkina (7a), Augustas Blaškevičius (7b), Radosław Bartoszewicz (7b) Jarosław Sokołowski (7c), Jakub Rogoża (7c), Karina Kodis (8a), Ksenija Czumakowa (8a), Daniel Bogdiul (8c), Adam Kliukowski (9c), dyplomy III stopnia w konkursie z technologii informacyjnych otrzymali: Aleksander Parchomenko (5a), Anna Antonowicz (8a), Jakub Andruszkiewicz (8b), Gabriel Kamiński (8b), Tomasz Mincewicz (9a), Marcin Marcinkiewicz (9c).W konkursie z języka litewskiego dyplom I stopnia otrzymał Oliwer Trofimow (5a), dyplom II stopnia – Karina Kodis (8a). W konkursie z języka angielskiego dyplom I stopnia otrzymał Oliwer Trofimow (5a), dyplomy II stopnia: Agata Gansewska (5a), Karina Kodis (8a). W konkursie z matematyki Oliwer Trofimow (5a) otrzymał dyplom I stopnia, Karina Kodis (8a) otrzymała dyplom II stopnia, dyplom III stopnia otrzymała Adriana Łysionok (8a). W konkursie z historii dyplom I lstopnia otrzymał Oliwer Trofimow (5a), Aleksander Parchomenko (5a), dyplom II stopnia otrzymał Patryk Jan Sawko (5a), dyplom III stopnia otrzymała Agata Gansewska (5a). W konkursie z biologii dyplomy III otrzymały uczennice Karina Kodis (8a) ir Adriana Łysionok (8a). W konkursie z chemii dyplom III stopnia otrzymała Adriana Łysionok (8a). Nauczycielki: Halina Stankiewicz, Iwona Janczewska, Helena Pažusinkienė otrzymały listy dziękczynne za przygotowanie uczniów do konkursu.


Gratulujemy Julicie Korwin-Piotrowskiej (kl. 6a) ir Małgorzacie Marii Cytackiej (kl. 7c) – laureatkom Republikańskiego Konkursu Młodego Ilustratora „Vardan tos Dainavos, vardan tos Lietuvos!“. Dziękujemy nauczycielkom języka litewskiego p. Inie Jurgeliene i p. Inie Staikūniene za przygotowanie uczennic do konkursu.Gratulujemy Kamili Wołodkowicz (kl. 10c) za otrzymanie dyplomu z wyróżnieniem za ilustrację piosenki „Czerwone jagody padają do wody“ w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym w Krakowie. Dziękujemy nauczycielce plastyki p. Jolancie Śnieżko za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Gratulujemy Oliwii Diugiewicz (klasa 4a)– zwyciężczyni Międzynarodowej wystawy – konkursu prac twórczych uczniów klas początkowych „Lietuva iš arti ir iš toli“. Dziękujemy nauczycielce klas początkowychi p. Krystynie Chwojnickiej za przygotowanie uczennicy do wystawy – konkursu.


Gratulujemy Ewie Rawłuszewicz (kl. 8b), Waldemarowi Dudoit (kl. IIIb) i Gabrielowi Pashkelevich (kl. IIIa), którzy uczestniczyli w prezentacji-spektaklu „Čiuvstva dobryje ja lyroj probuždal“ republikańskiego projektu „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“ w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka rosyjskiego p. Halinie Untanienė i nauczycielce muzyki p. Renacie Juzuokienė za przygotowanie uczniów do projektu.


Gratulujemy drużynie uczniów IIb klasy z liderem Kacprem Songin za zajęcie III miejsca w konkursie „Skaitmeninis etiketas” organizowanego w ramach programu „Skaitmeninis moksleivio iQ“. Do udziału w konkursie uczniów zachęciła starszy nauczyciel technologii informacyjnych Marta Turlinska.


Gratulujemy uczennicy klasy 8c Joannie Gawerskiej za zajęcie III miejsca w integrowanym konkursie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych „Biochomik" dla klas 8. Dziękujemy nauczycielce metodykowi biologii p. Anżelice Nowogrodzkiej, starszej nauczycielce chemii p. Helenie Pażusinskienie, starszej nauczycielce fizyki p. Marii Bortkiewicz za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Gratulujemy  Iewie Aleksandrowicz (IIIb), Emilii Agafonowej (Ib), Lukaszowi Zapolskiemu (IIb) – zwycięzcom I etapu Republikańskiego Konkursu dla Młodzieży „Įjunk Kalėdas!“. Dziękujemy starszym nauczycielkom technologii informacyjnych p. Halinie Stankiewicz i p. Marcie Turlińskiej za przygotowanie uczniów do konkursu.
Gratulujemy Kamili Pietkiewicz (kl. 7a) zajęcia II miejsca wśród klas 7-ych (naucz. H. Untanienė), drużynie klas 9a i 9c – Adrianie Trofimowej, Dominice Zinkiewicz ir Paulinie Sinkiewicz za zajęcie III miejsca wśród drużyn uczniów klas 8-9-ych (naucz. T. Barkowska), Brigicie Rudik (kl. 6c) za otrzymanie wyróżnienia w Małej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (obcego) wśród uczniów klas 6-9 szkół m. Wilna.  Dziękujemy nauczycielkom metodykom języka rosyjskiego p. Halinie Untaniene, p. Teresie Barkowskiej, p. Helenie Kulik za przygotowanie uczennic do olimpiady.


Gratulujemy uczennicy klasy 8c Karolinie Kapłun za otrzymanie dyplomu III stopnia w finale Olimpiady „Kings“ z języka litewskiego.


Gratulujemy 5 uczniom naszego gimnazjum, którzy pomyślnie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym „Olimpis 2019 – Rudens sesija“. W konkursie z języka litewskiego Wiktoria Brigita Briling i Dominik Iwinski (4b) zajęli I miejsce, Edwin Aleksandrowicz (5a) – II miejsce, w konkursie z języka angielskiego Edwin Aleksandrowicz (5a), Wiktoria Brigita Briling i Dominik Iwinski zajęli I miejsce, Milena Didiul – II miejsce. W konkursie z matematyki Edwin Aleksandrowicz (5a) i Dominik Iwinski (4b) zajęli I miejsce. Nauczycielki: Swietłana Żurowicz, Iwona Janczewska, Halina Stankiewicz, Natalija Kozłowskaja, Krystyna Tylingo i Maryna Taraszkiewicz otrzymały listy dziękczynne za przygotowanie uczniów do konkursu.Nasze gimnazjum aktywnie uczestniczyło w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, za co otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.


Gratulujemy Edwinowi Aleksandrowicz (klasa 5a) – zwycięzcy Republikańskiego Konkursu rysunków komputerowych „Fantazja zimowa 2019“ („Žiemos fantazija 2019“) wśród uczniów klas 5-6. Organizator republikańskiego konkursu – Szkoła Komputerowa Natalii Kazakowej. Do konkursu ucznia przygotowała starszy nauczyciel technologii informacyjnych Halina Stankiewicz.


Gratulujemy Iewie Aleksandrowicz (klasa IIIb) – laureatce Międzynarodowego konkursu prac twórczych dzieci i młodzieży „Kartka Bożonarodzeniowa“ („Kalėdinis atvirukas“). Rysunki uczennic: Ernesty Priszmont (IIc), Kamili Wołodkowicz (IIc), Ewy Łuczun (Ic) trafiły wśród prac twórczych eksponowanych na wystawie prac konkursowych w Sejmie Republiki Litewskiej. Dziękujemy nauczycielce plastyki p. Jolancie Śnieżko za przygotowanie uczennic do konkursu.


Gratulujemy drużynie uczniów klas 4-tych „Sówki z Syrokomlówki“ za zajęcie II miejsca w konkursie „Burza mózgów". Dziękujemy nauczycielkom klas początkowych p. Łucji Godwod, p. Krystynie Chwojnickiej i p. Alinie Łaksztauskienie za przygotowanie drużyny do konkursu.


Społeczność naszego gimnazjum aktywnie uczestniczyła w „Jesiennym sprzątaniu cmentarza Bernardyńskiego“ i „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów“, za co otrzymaliśmy listy dziękczynne.


Gratulujemy Jakubowi Rogoża (klasa 7c) i Marii Roszczyńskiej (klasa 5c) za zajęcie II miejsca w Konkursie Recytatorskim republikańskiego projektu „Skaitymo valandos“ dla uczniów szkół mniejszości narodowych. Dziękujemy nauczycielce metodykowi języka litewskiego p. Mariji Česonienė za przygotowanie uczniów do konkursu.


Gratulujemy Justynie Słotwińskiej (klasa 7a), która otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Konkursie Poezji Religijnej „Ku chwale Trójcy”. Do konkursu uczennicę przygotowała nauczycielka religii s. Zhana Yarotskaja.


Gratulujemy uczniom 7b klasy naszego gimnazjum, którzy trafili do 50-ki najlepszych na Litwie w XVI Konkursie Informatycznym Bóbr 2019. Są to uczniowie: Tomasz Martinkiewicz – 27 miejsce, Augustas Blaszkewiczius – 37 miejsce, Mateusz Misiulis – 45 miejsce. Do udziału w konkursie uczniów zachęciła starszy nauczyciel technologii informacyjnych Halina Stankiewicz.


Gratulujemy drużynie dziewcząt naszego gimnazjum za zajęcie III miejsca w zawodach piłki nożnej wśród drużyn uczniów szkół m. Wilna.


W XXV Konkursie „Najlepsza szkoła - najlepszy nauczyciel" za wyniki egzaminów w 2018-2019 roku szkolnym nasze gimnazjum uplasowało się na pierwszym miejscu wśród wyróżnionych gimnazjów miasta Wilna. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazły się panie z naszego gimnazjum: nauczyciel metodyk języka polskiego Grażyna Berdesziute-Starynina, nauczyciel metodyk języka rosyjskiego Teresa Barkowska, nauczyciel metodyk języka litewskiego Marija Česonienė, nauczyciel metodyk historii Maryna Taraszkiewicz, nauczyciel metodyk biologii Anżelika Nowogrodska.


W dniach 21-28 października SU GiWS zorganizował zbiórkę sprzętu medycznego, przeznaczonego do szpitali misyjnych w Afryce. Do udziału w akcji „Opatrunek na Ratunek” zaprosił absolwent naszego gimnazjum, były prezes SU, a obecnie student Seminarium Duchownego im. Św. Józefa w Wilnie Edward Rynkiewicz. 30 października wszystkie zebrane w seminarium dary zostały wysłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która prześle je do Afryki.  Za aktywny udział w akcji nasze gimnazjum otrzymało podziękowanie.


Gratulujemy Damianowi Chmielewskiemu (klasa IIb), który otrzymał dyplom z wyróżnieniem w XVI edycji konkursu „Mistrz ortografii“ dla uczniów szkół polskich na Litwie. Dziękujemy dla nauczycielki eksperta języka polskiego p. Danucie Korkus za przygotowanie ucznia do konkursu.


Gratulujemy Iewie Aleksandrowicz (klasa IIIb)– laureatce wystawy prac twórczych „Vilnius miniatiūrose“ nauczycieli plastyki i ich uczniów. Dziękujemy nauczycielce plastyki p. Jolancie Śnieżko za przygotowanie uczennicy do konkursu.


Mūsų gimnazija dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro iniciatyva vykdomoje akcijoje „Pertrauka tyloje“, skirtoje paminėti Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną.

Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie