Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Smutna wiadomość

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2022-11-28
 • Category: Ogłoszenia

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej“

     Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (byłej Szkoły Średniej nr 19) Jana Tadeusza Dowgiały, Jego serdeczność, życzliwość wobec nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sprawiedliwość wobec uczniów, rzadki dar zjednywania ludzi, wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

     Jan Tadeusz Dowgiało urodził się 4 stycznia 1940 roku. W 1958 r. ukończył Szkołę Średnią nr 26 (obecnie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego). Studiował w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce i w Instytucie Pedagogicznym w Grodnie. Pracował jako nauczyciel matematyki w podstawówce w Korwiu w rejonie wileńskim, pełnił obowiązki wicedyrektora tej szkoły oraz polskiej Szkoły Ośmioletniej w Jałówce (obecnie – Gimnazjum im. Św. Jana Bosko). W 1980 roku został mianowany na dyrektora Szkoły Średniej w Ławaryszkach. W latach 1982-2004 był dyrektorem Szkoły Średniej nr 19 w Wilnie. Dzięki Jego staraniom w 1989 r. szkole nadano imię Władysława Syrokomli. Jan Tadeusz Dowgiało był nagradzany wielu dyplomami honorowymi Ministerstwa Oświaty i Nauki. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W latach zaś 2004-2013 pozostał pracować jako nauczyciel matematyki. Więzi z placówką się nie urwały i w latach późniejszych, był częstym, mile oczekiwanym gościem tradycyjnych świąt szkolnych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

 

Pogrążona w smutku społeczność Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie