Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Budżet partycypacyjny w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2021-04-06
 • Category: Projekty

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli dołączyło do sieci szkół na Litwie i na świecie, które realizują projekt „Szkolny budżet partycypacyjny”. Jest to proces włączający uczniów we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli szkolnych środków pieniężnych. Inicjatorem projektu na Litwie jest organizacja TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TILS). Eksperci TILS podczas szkoleń pomogą uczniom w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i ewaluacji szkolnego budżetu. W gimnazjum projekt będzie trwał przez 2 miesiące 2021 r. (kwiecień-maj). Inauguracyjne zdalne spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (od 14:00 do 15:30  godz.), na którym przedstawiciele TILS przedstawią cały proces, uczniowie zapoznają się z budżetem szkolnym. Już na pierwszym spotkaniu zostaną zebrane pierwsze pomysły uczniów, które następnie będą pogrupowane przez ekspertów. Podczas kolejnych tygodni uczniowie będą szykować konkretne projekty swoich idei na wykorzystanie szkolnych pieniędzy, a na ostatnim spotkaniu wybiorą jeden, najbardziej potrzebny i atrakcyjny dla całej społeczności szkolnej projekt. Dyrekcja gimnazjum natomiast zobowiązuje się go zrealizować.

Budżet partycypacyjny w szkołach to bardzo dobry sposób na zacieśnienie współpracy między różnymi grupami w społeczności szkolnej, wzmocnienie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za szkołę i zaangażowania w jej życie. Uczestnicząc w projekcie, uczniowie uczą się zarządzania, planowania i poznają podstawy ekonomii.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie