Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

33. urodziny 1 WDH „Trop”

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2022-10-25
 • Category: Imprezy

22 października 2022 r. 1 WDH „Trop” świętowała swoje 33. urodziny. Harcerze „Tropu” wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się w auli Gimnazjum im. Władysława Syrokomli na uroczystym kominku, gdzie wspominali historię drużyny, jej tradycje, śpiewali harcerskie piosenki, tańczyli pląsy i snuli plany na przyszłość. Na spotkaniu nie zabrakło też tortu urodzinowego. Życzymy drużynie powiększenia szeregów i pielęgnowania harcerskich tradycji na długie lata. Czuwaj!

1 WDH „Trop“ im. Andrzeja Małkowskiego została założona w 1989 r. przy Wileńskiej Szkole Średniej nr 19 (dziś – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli). Założycielem drużyny i pierwszym drużynowym był dh Mariusz Gasztoł. Pierwsze zastępy nazywały się: „Czarne Wilki“ (zast. Krzysztof Obolewicz), „Orły“ (zast. Marek Jurewicz), „Leśni“ (zast. Jarosław Niewierowicz), „Troperzy“ (zast. Zbigniew Korwin-Piotrowski). W początkowym okresie istnienia drużyna miała 6 drużynowych: Mariusz Gasztoł (1989-1993), Jarosław Niewierowicz (1993-1994), Andrzej Daszkiewicz (1994-1995), Edward Suchalet (1995-1997), Jarosław Tumas (1997-1998), Ryszard Orszewski (1998-1999), Edward Suchalet (1999-2000). Z powodu braku inicjatywy ze strony młodzieży 11 listopada 2000 r. drużyna została rozwiązana. Dopiero 11 listopada 2008 r. został założony zastęp „Skamander“ (zast. Alina Ewelina Szostak), który odrodził tradycje harcerskie wśród chłopców w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. 28 lutego 2012 r. byli harcerze „Tropu“ Zbigniew Korwin-Piotrowski, Pawel Żebiełowicz i Marian Mirzojan odrodzili działalność 1 WGH „Trop”, w oparciu o działalność harcerzy zastępu „Skamander”. Kolejno funkcję drużynowego „Tropu” pełnili Zbigniew Korwin-Piotrowski (2012-2013), dh Edward Rynkiewicz (2013 -2015), dh Artur Kołoszewski (2015-2017), dh Łukasz Kołpak (2017-2019), przyboczny dh Marcin Gryszkiewicz (2017-2019), dh Rafał Songin (2019-2022), dh przyboczny Karol Żyliński (2019-2020), przyboczny Łukasz Bielski (2019-2020). 

Od 2022 r. funkcje drużynowego pełni dh Mirosław Szwabowicz, przyboczny dh Dominik Cziczkin, przyboczny dh Roland Antropikas, kwatermistrz Augustyn Taraszkiewicz. Obecnie w drużynie działają zastępy: „Alfa” – zast. .Dominik Seczyński, „Czarne Wilki” – zast. Robert Rutkowski, ,,Miecz” – zast. Aleksandr Starynin, ,,Grom” - zast. Oliwer Jacuński, ,,Zawiszacy” - zast. Dariusz Głuchowski,  próbny zastęp „Leśni” - zast. Alan Łomonosow.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie