Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wizyta gości z Polski

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2023-05-12
 • Category: Imprezy

12 maja 2023 r. w gimnazjum mieliśmy zaszczyt gościć Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Tomasza Rzymkowskiego z delegacją z Polski w towarzystwie przedstawicieli Samorządu m. Wilna. Goście zwiedzili szkołę, zapoznali się z warunkami nauki, spotkali się z nauczycielami oraz uczniami różnych klas, ciekawili się ich planami na temat studiów i zwiedzania Polski. Omówili sposoby wsparcia, pomocy dydaktycznej i wymiany młodzieży. Minister Tomasz Rzymkowski wyraził „uznanie dla Dyrekcji, Kadry Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów, a także władz miasta Wilna za wsparcie polskich dzieci i młodzieży w procesie jej edukacji w duchu uszanowania polskiej tożsamości narodowej” i na ręce dyrektor gimnazjum Heleny Marcinkiewicz przekazał „Dyplom Uznania” Ministra Edukacji i Nauki RP Przemysława Czarnka  dla Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie „za upowszechnianie bogatego dorobku kultury i języka polskiego za granicą, a także za zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych”.

Dziękujemy Ambasadzie RP w Wilnie, a w szczególności Konsul Irminie Szmalec, za zorganizowanie spotkania.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie