Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Szkolenia liderskie „Własna droga do sukcesu”

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2023-12-06
 • Category: Kariera ucznia

W dniach 29 listopada – 1 grudnia bieżącego roku uczniowie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie oraz studenci Filii UwB w Wilnie wzięli udział w szkoleniach liderskich „Własna droga do sukcesu” organizowanych przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie Domem Kultury Polskiej w Wilnie oraz spółką Orlen Lietuva.

Podczas prowadzonych szkoleń pod nadzorem ekspertów - wykładowców SGH oraz przedstawicieli polskiego biznesu na Litwie - uczestnicy zdobyli wiedzę obejmującą rynek kapitałowy i jego kluczowe instytucje. Poznali zasady inwestowania w Polsce oraz działalność wybranych polskich inwestorów na Litwie. Ponadto, nabyli wiedzę dotyczącą makroekonomii, organizacji start-upów i systemów podatkowych obu krajów. Zrozumieli istotę pieniądza, umiejętność oszczędzania oraz tworzenia własnego budżetu domowego. Przeanalizowali otoczenie makroekonomiczne, konkurencyjne i potencjał firm poprzez szczegółową analizę kosztów i przychodów. Rozwijali także umiejętności przywódcze, które umożliwiłyby im atrakcyjne przedstawienie biznesplanów przed potencjalnymi inwestorami. Głównym celem szkoleń było przekazanie uczestnikom umiejętności liderskich, które mogliby wykorzystać w przyszłości.

Tegoroczne warsztaty były głównie skierowane do osób polskiego pochodzeniu oraz tych, którzy mają zdecydowaną determinację do rozpoczęcia własnego przedsięwzięcia biznesowego. Głównym celem projektu było rozwijanie i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych u Polaków ze Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dostrzegania i wykorzystywania możliwości otoczenia - zarówno w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej, jak i prowadzenia działalności biznesowej, uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności i potencjał współpracy gospodarczej z Polską. Projekt ten jest wysoko oceniany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz władze litewskie. Na Wschodzie oceniono go jako jedną z lepszych inicjatyw FPPnW zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających, studiujących i prowadzących działalność gospodarczą czy biznesową na Litwie.

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Premiera w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” oraz ze środków ORLEN Lietuvoje i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych we współpracy ze SGH Warsaw School of Economics oraz z Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie