Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Polski zespół ludowy pieśni i tańca „Wilenka”

 

 

 

 

Historia  zespołu

Polski zespół ludowy pieśni i tańca „Wilenka” - pierwszy polski zespół dziecięco-młodzieżowy, powstał w roku 1972 w ówczesnej Szkole Średniej Nr.19 (obecnie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli) w Wilnie. Pomysłodawcą, założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu został Pan Władysław Korkuć. Pierwsze kroki taneczne stawiała Pani Helena Rotkiewicz, tancerka zespołu „Wilia”. Akomponowała przy fortepianie Pani Ludwika Olszewska, kierownikiem kapeli była Pani Zenoida Paszkiewicz. Organizacyjnie dopomogli pedagodzy szkoły Helena Marczyk, Helena Zacharkiewicz, Janina Butėnienė, Alicija Klimaszewska  oraz członkowie komitetu rodzicielskiego: prezes Stanisława Zawadzka, Henryk Sosnowski, Jerzy  Surwiło ir inni aktywni rodzice zespolaków.

 Repertuar Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wilenka” stanowią pieśni i tańce różnych regionów Polski, utwory wileńskie, litewskie, ukraińskie, bałkańskie i wielu innych krajów. Zespół z powodzeniem teatralizuje obrazki folklorystyczne, przedstawiając szerokiej publiczności na Litwie i poza granicami polskie regionalne oraz wileńskie tradycje i obyczaje, fachowo opracowane w obrazkach ludowych.

 Zawsze trwała, jak również i trwa owocna współpraca z wielu wybitnymi choreografami, instruktorami zespołów ludowych, kompozytorami i poetami, takimi jak prof. Marian Domański, prof. Przemysław Pałka, Monika Pacek, Avdyl Murtez, Jarosław Cechanowicz, Rima Zaleckaite. Wspaniałe, oryginalne  teksty do pieśni  „Wilenki” do dnia dzisiejszego  stworzyły Panie Helena Zacharkiewicz, Łucja Mołczanowicz, Janina Kuckienė, znani poeci Wojciech Piotrowicz i Aleksander Śnieżko. Publiczność polubiła „Polonez Powitalny”, który od dnia założenia zespołu jest hymnem. Melodia i pomysł utworu zostały  zapożyczony z repertuaru  zespołu „Mazowsze” (1970 r. „Koło”), opracowany przez prof. Mariana Domańskiego. Słowa stworzyła polonistka szkoły Helena Zacharkiewicz.

 W ciągu 50-ciu lat istnienia i sumiennej pracy przez Zespół przewinęła się niesamowita liczba zespolaków - tancerzy, chórzystów, muzyków. Z pokolenia na pokolenie przekazuje się ta wspaniała tradycja folkloru, miłość do wszystkiego, co jest polskie.

 Okazyjne koncerty, projekty, festiwale i konkursy w Wilnie, Litwie, we wszystkich regionach Polski,  na Wegrzech, w Norwegii, Chorwacji, we Włoszech, Słowacji, w Niemczech, zdobyte nagrody, zwycięstwa, oklaski i brawa - to wszystko, czym „Wilenka” żyła w ciągu tych 50-ciu lat. Nieraz były organizowane ekspedycje w poszukiwaniu folkloru na terenie Wileńszczyzny, czego dowodem zostały dwie nagrane płyty zespołu „Wesoła ta strona” i „Dwa serduszka”. Zespół również wydał trzy teledyski "Polskie kwiaty" 2018, "Orzeł Biały" 2018, "Walc Wileński" 2019. Każdego roku są przedstawiane 3-4 teatralizowane koncerty publiczności wileńskiej, sale podczas koncertów wypełnia bardzo liczna rzesza wiernej publicznosci. W roku 2011 zespół „Wilenka” dostał odznakę ”Zasłużony dla kultury polskiej”, a w roku 2016 został odznaczony medalem „Meritus Patriae”.

Zespół liczy trzy grupy taneczne i trzy grupy chóralne w wieku od 5 do 21 lat. W 2014 roku absolwenci zespołu „Wilenka” nie chcieli się pożegnać z folklorem i stworzyli grupę studencką "Folk Vibes", gdzie prezentują folklor tradycyjny za pośrednictwem muzyki elektronicznej.

 W ciągu wieloletniej historii „Wilenki” zespolacy mieli szczęście mieć wielu wspaniałych kierowników, pedagogów, choreografów i instruktorów. Na zawsze do historii zespołu są wpisane tak zasłużone osoby jak Władysław Korkuć, Helena Rotkewicz, Maria Kasperovicz, Franciszek Kowalewski, Zbigniew Makowski, Irena Zacharkiewicz-Brazis, Justyna Gryszun-Wasiukiewicz, Jolanta Nowicka, Monika Bogdziewicz-Haber, Renata Dunajewska, Teresa Andruszkiewicz.

Od 1996 roku kierownikiem zespołu jest muzyk, nauczyciel ekspert, dyrygent i chórmistrz Janina Łabul. W zespole pracuje polonistka, nauczyciel ekspert, reżyser zespołu Danuta Korkus, muzykolog, dyrygent, kierownik artystyczny, Renata Juzokienė, choreografowie: Justyna Wasiukiewicz, Wiesław Gajrzewski, kapelmistrzowie -  świetny akordeonista Rajmund Buriński i niezwykle utalentowany skrzypek, były zespolak „Wilenki”, Miroslaw Dmuchowski.

Za okres  swego istnienia 50-lecia Zespół “Wilenka” artystycznie wykazał się na wielu scenach krajowych i zagranicznych. Najbardziej udane imprezy zostały  wyróżnione i odznaczone licznymi nagrodami konkursów, koncertów  i festiwali:

• Przedstawienie muzyczne, teatralizowane   "Obrazki Kaziukowe", Jubileusz X-lecia zespołu  w Pałacu Kultury i Sportu w Wilnie, 1982 r.

 • Festiwal Międzynarodowy  "Tomaszów Lubelski”, Polska, 1996 r. Zdobyty Dyplom laureatów.

• Międzynarodowy festiwal w Filharmonii Litewskiej „Radujmy się wszyscy” („Džiaukimės drauge“), Wilno, 1999 r. Dyplom I stopnia.

• Festiwal międzynarodowy muzyki folkowej „Z bliska i daleka” w Częstochowie, Polska, 2001 r. Dyplom laureatów.

• Koncert  zespołu "Wilenka 30", obchodzony z okazji 30-lecia Zespołu w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2002 r.

• Festiwal Międzynarodowy „Dni Kresowe“, Szczytno, Polska, 2003 r. Dyplom.

• Teatralizowany spektakl "Zapusty, zapusty", osnuty na tradycji Wileńszczyzny w Pałacu MSW w Wilnie, 2004 r.

• Międzynarodowy (litewsko-polsko-niemiecki) projekt „Herne-Wilno-Zagórów“, przedstawienie muzyczne osnute na folklorze regionu Wileńszczyzny , zostało przedstawione publiczności w Gnieżnie, Cichocinku, Koninie, Słupcy, Polska, 2004 r. 

• Akcja Charytatywna na Rzecz sierot  z Domu dziecka  „Darujmy uśmiechy“ w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2004 r.

 • Międzynarodowy Festiwal w Filharmonii Litewskiej „Radujmy się wszyscy” („Džiaukimės drauge“), Wilno, 2004 r. Dyplom I stopnia.

•  Spektakl muzyczny  "Jūratė ir Kastytis" w ramach Międzynarodowego projektu „Młodzież” wspólnie z Teatrem Gimnazjum im. Wł.Syrokomli w Wilnie „Nareszcie” (reżyser Danuta Korkus) oraz Teatrem z Liceum w Gdyni. Temat spektaklu osnuty na polskich i litewskich legendach był wystawiony na letniej scenie Teatru Dramatycznego w Gdyni, Scena nad morzem Bałtyckim, Polska, 2006 r.

 • III Międzynarodowy polski festiwal folkloru „Polski folklor w Latgalii” na Łotwie, Dyneburg, Łotwa, 2007 r. Dyplom

• Festiwal „Świeto kultury ludowej “ Ogród Bernardyński, Wilno, 2007 r. Dyplom.

• Koncert zespołu z okazji nadania imienia Królowej Jadwigi Gimnazjum w Zagórowie, udział w uroczystościach, Zagórów,  Polska, 2007 r.

 • Jubileuszowy koncert zespołu „Wilenka” z Okazji  35-lecia  w Pałacu MSW w Wilnie, 2007 r.

 • Koncert Uroczysty z Okazji Niepodległości RP z udziałem łączonych chórów z orkiestrą w Teatrze na Pohulance, Wilno, 2007 r.

• Festiwal Republikański „Folklor łączy nas“ w Progimnazjum im. Jana Pawła II, Wilno, 2008 r. Dyplom.

• Festiwal Republikański „Pieśń znad Wilii” zorganizowany przez Centrum Kultury na Litwie imienia Stanisława Moniuszki, Siemens Arena, Wilno, 2008 r. Dyplom.

• Turne koncertowe po Norwegii,  Oslo, Norwegia, 2008 r.

• Międzynarodowe warsztaty choreografii i folkloru w Gdańsku, Polska, 2008 r.

• Międzynarodowy festiwal muzyki kresowej w Mrągowie, 2008 r. Laureaci, nagroda burmistrza.

• Festiwal mniejszości narodowych „Jarmark narodów” („Tautų mugė”) Wilno, Plac Kudirki, 2009 r. Dyplom Samorządu.

• Festiwal Międzynarodowy “Dni wilniuka”  Wilno, Litwa, 2009 r. Dyplom.

• Wyjazd koncertowy do Oslo, Noewegia, 2010 r.

• Międzynarodowy festiwal-konkurs „Wielkie Bałakanie” w Żarach, Polska, 2010 r. Nagroda specjalna Prezydenta miasta oraz tytuł  „Gwiazda festiwalu”.

• Festiwal Międzynarodowy „Noc Świetojańska” w Węgorzewie, Polska, 2010 r. Dyplom  uznania publiczności.

• IV Europejski festiwal sztuki ludowej w Poznaniu, Polska, 2010 r. Dyplom.

• Międzynarodowy festiwal chórów polonijnych w Koszalinie “Koszalin wita”, Polska, 2011 r. Nagroda specjalna.

• Międzynarodowe chóralne warsztaty pod kierownictwem prof. E.Wtórkowskiej AM w Warszawie oraz prof. P.Pałki z AM w Poznaniu, 2011 r. Dyplom.

 • Konkurs zespołów folklorystycznych „Mezocsat”, Węgry , 2011 m. Dyplom laureata.

•Warsztaty Międzynarodowe w Budapeszcie, Węgry, 2011 r.

• Koncert jubileuszowy 40-lecia zespołu „Biały Aniół” w Teatrze na Pohulance, Wilno, 2011 r.

• Miedzynarodowy festiwal chórów polonijnych „Koszalin wita”, Polska, 2012 r. Dyplom.

• Międzynarodowe chóralne warsztaty pod kierownictwem prof. E.Wtórkowskiej AM w Warszawie oraz prof. P.Pałki z AM w Poznaniu, Koszalin,  Polska, 2012 r. Dyplom

• Koncert z okazji Dnia Języków Europejskich „Piękna ty moja, kochana Ojczyzno”("Graži tu mano, brangi Tėvyne") w Kolegium Kooperacji m. Wilno, 2012 r.

• Konkurs Republikański dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w kościele św.Katarzyny, Wilno, 2012 r. Laureaci.

• Koncert kolęd i pastorałek zespołu, zorganizowany przez Ambasadę RP w Wilnie dla Przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego w Pałacu Paców, Wilno, 2012 r.

• Festiwal Republikański „Wianek Przyjażni” (“Draugystės vainikas”), Klajpeda, Litwa, 2013 m. • Festiwal „Międzynarodowego  Folkloru” w Poznaniu, Polska, 2013 r. Laureaci.

 • Koncert zespołu na Inauguracji Polonijnej Międzynarodowej Konferencji Europejskiej,  Wilno, Litwa, 2013 r.

• Koncert zespołu, podczas uroczystego spotkania Prezydenta RP B.Komorowskiego z polską społecznością na Litwie, Ambasada RP w Wilnie, Pałac Paców, 2013 r.

• Turne koncertowe po Polsce, Murowana Goślina , Polska, 2013 r.

• Teatralizowany koncert zespołu  "Tacy sami jak my", z okazji Święta Niepodległości Polski  w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2013 r.

• Teatralizowany koncert zespołu "Pociąg wolności”, z okazji Święta Niepodległości Polski w Gimnazjum im. Wł.Syrokomli w Wilnie,  2013 r.

• Turne koncertowe na Białorusi w Grodnie i okolicach, Białoruś, 2013 r.

• Koncert folkloru  Wileńszczyzny w Wibrocynie, Polska, 2013 r.

• Koncert zespołu w ramach Festiwalu mniejszości narodowych na Litwie „Jarmark narodów”, Wilno, Plac Kudirki, 2013 r.

• Festiwal Międzynarodowy „Zjazd poetów” w Domu Kultury Polskiej oraz w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 2013 r.

• Koncert zespołu „Na świetego Kazimierza” w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2013 r.

• Musical  zespołu “Kaziuki wileńskie” w Sankt Petersburgu, Rosja, 2013 r.

• Koncert  zespołu  w Gimnazjum imienia kś. J.Obrembskiego w Mejszagole, Litwa, 2013 r.

• Konkurs Republikański dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury”( "Tradicijų paveldėtojai") w kościele św. Katarzyny, Wilno, 2013 r. Laureaci.

• Festiwal Międzynarodowy  "Dzwony Pokrowskie" w Ratuszu miasta Wilno, 2013 r.

 • Klip muzyczny, polska kolęda tradycyjna "Lulajże, Jezuniu" w Pałacu Paców w Wilnie, 2013 r. TV Wilnoteka. https://www.youtube.com
 • Klip muzyczny, polska kolęda tradycyjna  "Dzisiaj w Betlejem”", w Pałacu Paców w Wilnie, 2013 r. TV Wilnoteka. https://www.youtube.com

• Koncert kolęd w Ośrodku kultury w Bujwidzach rejonu Wileńskiego, 2013 r.

• Wyjazd z koncertami kolęd i pastorałek do Polski, Słowacji i Niemiec, 2013 r.

• Klip muzyczny "Pastorałka" w Pałacu Paców, Wilno, 2013 r. TV Wilnoteka https://www.youtube.com

• Festiwal Międzynarodowy  „Balkan folk fest” w Bulgarii, 2014 r. Nagroda specjalna „Best of the best”.

• Koncert teatralizowany zespołu  "Kolęda naszych serc”, w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2014 r.

• Republikański konkurs muzyki religijnej chóralnej w Kownie „Giesmių giesmelė”, Litwa, 2015 r. Dyplom

•  Republikański konkurs dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w Kościele św.Katarzyny, Wilno, 2015 r. Laureaci.

 • Międzynarodowy festiwal  "Folk Golden Sands", Varna, Bulgaria, 2015 r. Dyplom, Nagroda specjalna za pielęgnowanie folkloru ojczystego.
 • Festiwal Międzynarodowy  „Wilno w Gdansku”,  Gdańsk, Polska, 2015 r.
 • Miedzynarodowy Festiwal muzyki chóralnej w Chełmnie, Polska, 2015 r.
 • Światowy Zjazd Polonijny w Szczytnie, Polska, 2015 r.
 • Koncerty w ramach projektu  "Międzykulturowe wychowanie" w Domu Litewskim w Wilnie, Międzynarodowa Szkoła Amerykańska, Wilno, 2015 r.
 • Koncert kolęd  "Troki-stolicą św.Mikołaja”" na zamku Trockim, Troki, Litwa, 2015 r.
 • Teatralizowany koncert kolęd „Hej kolęda, kolęda” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2015r.
 • Wyjazd koncertowy w regionie Beskidu Sląskiego w Polsce, 2015 r.
 • Koncert jubileuszowy 45-lecia zespołu w Teatrze Tańca w Szkole Sztuk pięknych  im. K.M.Czurlionisa, Wilno,  2016 r.
 • Koncert dla społeczności Starostwa  na Sznipiszkach  „Święto rodziny”, Biały most w Wilnie, 2016 r.
 • Translacja „na żywo” występu zespołu z repertuarem różnoregionalnego folkloru polskiego w programie litewskim "Duokim garo", LRT Wilno, 2016 r.
 • Koncert zespołu z okazji Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia „Macierz szkolna”w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2016 r.
 • Koncert tradycyjny teatralizowany "Dzień św.Kazimierza”", w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2016 r.
 • Wyjazd koncertowy „Z Kaziukami " do  Białogardu, Polic i Szczecina, Polska, 2016 r.
 • Koncert muzyki religijnej w Katedrze Szczecińskiej, Szczecin, Polska, 2016 r.
 • Udział solistów zespołu Rosyjskim Teatrze Dramatycznym w ramach Projektu Międzynarodowego „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“, Wilno, 2016 r.
 • Festiwal Republikański „Pieśń znad Wilii” w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2016 r.
 • VI Międzynarodowy festiwal "Meet the tradition", Florencija, Lucca, Pisa, Montecatini, Italija, 2015 r. Dyplom.
 • Świeto poetów wileńskich „Lira Syrokomli“, w Muzeum Wł.Syrokomli w Barejkiszkach, Rejon Wileński, 2016 r.
 • Festiwal Mniejszości Narodowych w Wilnie „Tautų mugė”, Plac Kudirki, 2016 r. Dyplom Samorządu.
 • Wyjazd koncertowy do Polic. Warsztaty. Polska, 2016 r.
 • Wystawa historii zyciorysu zespołu „Wilenka” ”To nasza rodzina” w Gimnazjum im. Wł.Syrokomli, Wilno, 2016 r.
 • Światowe Dni Młodzieży  w Krakowie, Polska,  2016 r.
 • Koncert w ramach projektu "Maraton kultury" w Gimnazjum Santaros w Wilnie, 2016 r.
 • Koncert Uroczysty zespołu w dniu Święta Niepodległości Polski w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2016 r.
 • Musical "Kaszubi i Żmudzini" w ramach Projektu Miedzynarodowego "Kaszubi i Żmudzini-wspólnota etnograficzna", Polska, 2016 r.
 • Koncert świąteczny zespołu „Hej kolęda,kolęda”, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2016 r.
 • Koncert kolęd  "Troki-stolicą św.Mikołaja”" na zamku Trockim, Troki, Litwa, 2016 r.
 • Międzynarodowy Festiwal tańca  "Space", w Domu  Kultury Polskiej w Wilnie, 2017 r. II miejsce.
 • Republikański konkurs dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w Kościele św. Katarzyny, Wilno, 2017 r. Laureaci.
 • Międzynarodowy Festiwal Tańca "Dance revolution", Sala Compensa , Wilno, 2017 m. I miejsce w  kategorii S "Folk/Charakter dance".
 • Inauguracja Uroczysta i wystep zespołu podczas uroczystości w Gimnazjum im. Władysława syrokomli w wilnie, 2017 r.
 • Festiwal Miedzynarodowy “Balkan Folk Fest “ w Warnie, Bulgaria, 2017 r. Dyplom uznania.
 • Muzyczny klip video "Kwiaty Polskie", Litwa, 2017 r. https://www.youtube.com
 • Występ podcas Czytania narodowego (projekt) w kawiarni „Sakwa” w Wilnie, 2017 r.
 • Festiwal Mniejszości Narodowych w Wilnie „Tautų mugė”, Plac Kudirki, 2017 r. Dyplom Samorządu.
 • Koncert dla społeczności Parafii św. Archanioła Rafała, Wilno, 2017 r.
 • Międzynarodowy projekt  Erasmus+ "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the EU", Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Litwa, 2017 r.
 • Koncert teatralizowany muzyki patriotycznej "Pociag wolności " w Gimnazjum im.Wł Syrokomli w Wilnie, 2017 r.
 • V międzynarodowy festiwal kultury etnicznej w Rudominie, Litwa, 2017 r. Dyplom.
 • Koncert teatralizowany Pieśni patriotycznej "Znasz li ten kraj?", w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2017 r.
 • Teatralizowany koncert kolęd dla społeczności wileńskiej w Gimnazjum im.Wł. Syrokomli, 2017 r. 
 • Koncert kolęd i pastoralek "Magia Świąt", Akcja dobroczynności na rzecz budowy działu dzieciecego Hospicjum im. Bł.ks. M.Sopoćki  w Wilnie Zebrane środki  (około 4600 Euro) były podczas imprezy przekazane na ręce s. Michaeli Rak, Dom Kultury Polksiej, Wilno, 2018 r.
 • Występ uroczysty na cześć przyjazdu do Wilna i spotkania się ze społecznością polską na Litwie z  Prezydentem  RP Andrzejem  Dudą  z małżonką, Dom Kultury Polskiej, Wilno, 2018 r.
 • Warsztaty taneczne litewskich układów z choreograf Rimute Zaleckaite w Gimnazjum im. Wł Syrokomli w Wilnie,  2018 r.
 • Koncert "Wiosenne spotkania", Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie,  2018 r.
 • II Międzynarodowy Festiwal  "Gala Piosenki Kresowej", Warszawa, Polska, 2018 r.
 • Koncert "Roztańczona wiosna", Dom Kultury Polksiej, Wilno, 2018 r.
 • Międzynarodowy projekt  Erasmus + "Eco rhythm", Kraków, Zakopane, Poronin, Polska, 2018 r.
 • Konkurs Republikański dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w Kościele św. Katarzyny, Wilno, 2018 r. Laureaci.
 • Koncert w dniu Zesłania Ducha św. (Zielone świątki) w Parafii  Kalwaryjskiej  w Wilnie, 2018 r.
 • Wyjazd koncertowy i warsztaty tancerzy w regionie  Beskidu Žywieckiego w Polsce, 2018 r.
 • Koncert folkloru i muzyki religijnej podczas II Światowej konferencji w Częstochowie, Polska, 2018 r.
 •  Światowe Święto Pieśni i koncert "100 Lietuvos veidų - sujunkime Lietuvą", Plac Ratuszowy m.Wilna, 2018 r.
 • Koncert w ramach projektu „Wychowanie międzykulturowe” w Międzynarodowej Amerykańskiej szkole, Wilno, 2018 r.
 • Konkurs Republikański dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w Kościele św. Katarzyny, Wilno, 2018 r. Laureaci.
 • XIV tradicyjny festiwal kultury polskiej "Śpiewaj z nami", Medziuki, rej. Szyrwiński, Litwa, 2018 r.
 • Festiwal mniejszości narodowych „Tautų mugė”, Plac Kudirki w Wilnie 2018 r. Dyplom.
 • Koncert zespołu podczas I Jarmarku szkół polskich na Litwie, Stowarzyszenie „Macierz Szkolna “,  Plac Lukiski, 2018 r.
 • Międzynarodowe warsztaty folklorystyczne "Laboratoria śpiewu tradycyjnego", Wilno, 2018 r.
 • Festiwal Międzynarodowy  "Dzwony pokrowskie", w Ratuszu Wileńskim, 2018 r. Laureaci.
 • III Międzynarodowy festiwal młodych talentów w Białymstoku, Polska, 2018 r. Nagroda specjalna Prezydenta miasta.
 • Koncert patriotyczny ku 100-leciu Niepodległości Polski w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Wilno, 2018 r.
 • Udział zespolaków w wspólnym  z innymi zespołami tańczonym Polonezie z okazji 100-lecia Niepodległości na Placu Ratuszowym w Wilnie, 2018 r.
 • Litewska Akademia Nauk wspólnie z Departamentem mniejszości narodowych wydali Album ku 100-leciu Niepodległości Litwy, w którym były zamieszczone zdjęcia zespołu „Wilenka“, Wilno, 2018 r.
 • Koncert teatralizowany "Zabrane marzenia”, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2018 r.
 • Teledysk "Orzel Biały”, Wilno, 2018 r. Projekt finansowała Ambasada RP w Wilnie oraz Senat RP.  https://www.youtube.com
 • Program  "Spotkanie Opłatkowe”, śpiew kolęd i pastorałek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2018 r.
 • Koncert świateczny kolęd w Ambasadzie RP w Wilnie, 2018 r.
 • Koncert zespołu w Bazylice św. Apostoła Jakuba w Szczecinie, Polska, 2019 r.
 • Wyjazd koncertowy do Polic i Szczecina w Polsce, 2019 r. Podziekowanie Burmistrza miasta Police.
 • Międzynarodowy Festiwal folkloru w Ostródzie, Polska, 2019 r. Ostruda. Dyplom uznania.
 • Koncert teatralizowany  “Na świętego Kazimierza“” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 2019 r.
 • Międzynarodowy projekt Światowe Spotkanie polskich zespołów folklorystycznych, koncert, parada „Biało-czerwony pochód“, Warszawa, Polska, 2019 r.
 • Koncert w dniu "Dzień Flagi RP, Polonii i Polaków za Granicą" w Pałacu Prezydenckim w Belwederze w Warszawie, Polska, 2019 r.
 • Pochód świąteczny ulicami Wilna "Dzień Polonii i Polaków za Granicą" w m. Wilno, 2019 r.
 • Konkurs Republikański dzieci i młodzieży „Spadkobiercy kultury” ("Tradicijų paveldėtojai") w Kościele św. Katarzyny, Wilno, 2018 r. Laureaci dwukrotnie.
 • Festiwal Mniejszości Narodowych "To moja Ojczyzna-to mój dom " w Trokach, 2019 r. Dyplom festiwalu.
 • Koncert „Wiwat! Ponie Moniuszko!“ z  Okazji  200-lecia urodzenia  kompozytora  Stanislawa Moniuszki w Kościele św. Janów w Wilnie, 2019 r.
 • Koncert zespołu podczas konkursu „Moje dziecko w  objektywie- 2019“ w Gimnazjum im.Wł Syrokomli w Wilnie, 2019 r.
 • VII Międzynarodowy festiwal-konkurs folklorystyczny „Crickvenica festival days“, Crikvenica, Chorwacja, 2019 r. I miejsce.
 • Wyjazd koncertowy do Rijeka, Opatia, Chorwacja, 2019 r.
 • Koncert z Okazji 350-lecia Parafii Kalwaryjskiej, Wilno, 2019 r.
 • Koncert z okazji "Dnia Wiedzy", Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 2019 r.
 • Koncert - spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu RP Marią Koć, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 2019 r.
 • Koncert łączony z innymi zespołami Wileńszczyzny pod kierownictwem kompozytora Piotra Rubika, Plac Ratuszowy, Wilno, 2019 r.
 • II Światowy Zjazd Wilniuków, Plac Ratuszowy, Wilno, 2019 r.
 • Festiwal mniejszości narodowych „Tautų mugė”, Plac Kudirki w Wilnie 2019 r. Dyplom.
 • Koncert zespołu podczas II Jarmarku szkół polskich na Litwie, Stowarzyszenie „Macierz Szkolna “,  Plac Katedralny, 2019 r.
 • Warsztaty folklorystyczne "Tańce Orawskie" z choreografem Moniką Pacek, Zespół ludowy pieśni i tańca "Lublin" im. W.Kaniorowej, Wilno, 2019 r.
 • Teatralizowany koncert "Białe orlęta",  Dom Kultury Polski, Wilno, 2019 r.
 • Uroczystość z Okazji Dnia Niepodległości RP w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Wilno, 2019 r.
 • Teledysk "Walc Wileński", Wilno, 2019 r.  https://www.youtube.com
 • Wokalno taneczne warsztaty w Zespole ludowym pieśni i tańca "Lublin" im. W.Kaniorowej w Lublinie, Polska, 2019 r.
 • Koncert kolęd i pastorałek "Gwiazda Betlejemska" w Ratuszu m. Wilna, 2019 r.
 • Koncert kolęd i pastorałek podczas opłatka społeczności polskiej na Litwie w Domu Kultury Polskiej, Wilno, 2019 r.
 • Warsztaty folklorystyczne "Tańce Orawskie" z choreografem Moniką Pacek, Zespół ludowy pieśni i tańca "Lublin" im. W.Kaniorowej, Wilno, 2020 r.
 • Przyjęcie ze
Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie