Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Harcerstwo

19 WDH „Pasieka”

19 Wileńska Drużyna Harcerska „Pasieka” im. Anny Dydyńskiej-Paszkowskiej działa przy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Drużyna harcerska rozpoczęła swoje działanie w 2000 roku, gdy dwie druhny z 1 WDH „Trop” im. Olgi Drahonowskiej, Małgorzata Stefanowicz i Julia Baniukiewicz, postanowiły założyć żeńską drużynę przy ówczesnej szkole nr 19. Drużyna posiada wiele własnych obrzędów, utworzonych przez wszystkie lata pracy: tradycyjne powitanie, pożegnanie, otrzymanie krajki, piosenkę drużyny itp. W drużynie panuje przyjazna atmosfera, szczególnie zgrana i aktywna jest kadra drużyny. Drużyna działa w ZHPnL, bierze udział w różnych imprezach i akcjach związkowych, aktywnie angażuje się również we wszystkie aspekty życia społeczności szkolnej gimnazjum. W drużynie obecnie działa około 30 druhen, które są podzielone na trzy zastępy: „Pszczelarki”, „Miodunki” i „Mellis”. 
Kadra: drużynowa – dh. Jowita Kuzborska, przyboczna – dh. Jolanta Szurpicka, kwatermistrzyni – st. och. Adriana Semaškaitė; zastępowa „Pszczelarek” – dh. Sandra Vaiciukevičiūtė, podzastępowa – dh. Adriana Żukowska; zastępowa „Miodunek” – dh. Wiktoria Kobiak; zastępowa „Mellis” – dh. Aneta Chwojnicka, podzastępowa – dh. Aleksandra Szot.

1 WDH „Trop“ im. Andrzeja Małkowskiego

1 WDH „Trop“ im. Andrzeja Małkowskiego została założona w 1989 r. przy Wileńskiej Szkole Średniej nr 19 (dziś – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli). Założycielem drużyny i pierwszym drużynowym był dh Mariusz Gasztoł. Pierwsze zastępy nazywały się: „Czarne Wilki“ (zast. Krzysztof Obolewicz), „Orły“ (zast. Marek Jurewicz), „Leśni“ (zast. Jarosław Niewierowicz), „Troperzy“ (zast. Zbigniew Korwin-Piotrowski). W początkowym okresie istnienia drużyna miała 6 drużynowych: Mariusz Gasztoł (1989-1993), Jarosław Niewierowicz (1993-1994), Andrzej Daszkiewicz (1994-1995), Edward Suchalet (1995-1997), Jarosław Tumas (1997-1998), Ryszard Orszewski (1998-1999), Edward Suchalet (1999-2000). Z powodu braku inicjatywy ze strony młodzieży 11 listopada 2000 r. drużyna została rozwiązana. Dopiero 11 listopada 2008 r. został założony zastęp „Skamander“ (zast. Alina Ewelina Szostak), który odrodził tradycje harcerskie wśród chłopców w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. 28 lutego 2012 r. byli harcerze „Tropu“ Zbigniew Korwin-Piotrowski, Pawel Żebiełowicz i Marian Mirzojan odrodzili działalność 1 WGH „Trop”, w oparciu o działalność harcerzy zastępu „Skamander”. Kolejno funkcję drużynowego „Tropu” pełnili Zbigniew Korwin-Piotrowski (2012-2013), dh Edward Rynkiewicz (2013 -2015), dh Artur Kołoszewski (2015-2017), dh Łukasz Kołpak (2017-2019), przyboczny dh Marcin Gryszkiewicz (2017-2019), dh Rafał Songin (2019-2022), dh przyboczny Karol Żyliński (2019-2020), przyboczny Łukasz Bielski (2019-2020). 

Od 2022 r. funkcje drużynowego pełni dh Mirosław Szwabowicz, przyboczny dh Dominik Cziczkin, przyboczny dh Roland Antropikas, kwatermistrz Augustyn Taraszkiewicz. Obecnie w drużynie działają zastępy: „Alfa” – zast. .Dominik Seczyński, „Czarne Wilki” – zast. Robert Rutkowski, ,,Miecz” – zast. Aleksandr Starynin, ,,Grom” - zast. Oliwer Jacuński, ,,Zawiszacy” - zast. Dariusz Głuchowski,  próbny zastęp „Leśni” - zast. Alan Łomonosow.

Film o harcerstwie

 

 

 

Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie