Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI W WILNIE NA 2024-2025 R. SZK.

 • Publisher : Halina Stankevič
 • Published: 2024-03-05
 • Category: Zaproszenia

Dyrekcja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie informuje, że podstawowa rekrutacja do naszego gimnazjum na rok szkolny 2024-2025 odbywa się od 1 do 31 marca. Jeżeli zostaną wolne miejsca, rejestracja będzie wydłużona. Prosimy wszystkich rodziców przyszłych pierwszoklasistów, a także nowych uczniów, którzy chcą, aby w przyszłości ich dziecko uczyło się w naszej szkole o złożenie wniosku drogą elektroniczną w systemie rejestracji szkół miasta Wilna
https://svietimas.vilnius.lt

Gimnazjum realizuje programy szkoły początkowej, podstawowej i średniej wraz z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę i
przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. W gimnazjum każdy uczeń może się uczyć i rozwijać według swych potrzeb i umiejętności. Nasi uczniowie osiągają zwycięstwa w różnorodnych olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą.

Rodzice dzieci grup przedszkolnych i uczniów obecnych klas 4, 8, 10 naszego gimnazjum od 1 do 31 marca również powinni złożyć wniosek drogą elektroniczną (do
nowych 1 klas, jak też do 5, 9 i 11 klas) w systemie rejestracji szkół miasta Wilna https://svietimas.vilnius.lt

Składając wniosek, rodzice mogą wskazać 3 szkoły. Jako pierwsza powinna być wymieniona ta najbardziej upragniona. We wniosku obowiązkowo należy wskazać szkołę terytorialną, przydzieloną przez samorząd według miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie system elektroniczny nie pozwoli na rejestrację. Sprawdzić szkoły według miejsca zamieszkania można na https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Informujemy, że na stronie internetowej https://svietimas.vilnius.lt również trwa rejestracja sześciolatków i pięciolatków, które od 1 września 2024 r. uczęszczałyby do grup przedszkolnych Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Wnioski o przyjęcie do przedszkolnych placówek oświatowych rejestrowane są przez cały rok, z wyjątkiem okresu weryfikacji priorytetów i załączonych dokumentów oraz tworzenia grup, tzn. w dniach 11-31 marca br. rodzice (opiekunowie) nie mają możliwości składania i edytowania wniosków.

Więcej informacji – w dokumentach o rekrutacji na stronie www.syrokomla.lt W razie niejasności prosimy o zdalny kontakt mailowo rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt oraz telefonicznie: +370 52751047 lub +370 68276681.

Nie zapomnij podziękować autorowi
Earlier news
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie